Opšti mudžtehidi

Naslovna Učenjaci Opšti mudžtehidi
Opšti mudžtehidi - učenjaci poput Ibnu Tejmijje, Ibnul-Kajjima....

Novo u Učenjaci

Čitajte još...

Lijepa riječ

Dovoljan razlog da ne propustiš sabah i da rano ustaneš: Odlike...

1. Zora je izvor snage i energije Jedan od dokaza da je sabah-namaz najbolji način da se čovjek trgne iz nemara i odlijepi sa stepena...