Edeb

Naslovna Edeb
Islamski materijal o islamskom odgoju - terbijetu
islamski poucni tekstovi

Gubljenje imetaka, života i ljetinje kao iskušenje

Propadanje trgovina, biznisa i imetaka je također jedno od iskušenja za vjernike, koje po težini, dolazi odmah nakon iskušenja straha i gladi, i u...
Kuran-srcevideo

Fascinirajuće učenje Kur'ana: Sura El-Vakia sa prijevodom

Pokušajte da ne zaplačete na ovo fascinirajuće učenje Kur'ana. Učač Omar Hišam uči suru El-Vakia (Događaj). Video je sa prevodom na bosanski jezik, što...
video

Šest stvari zbog kojih će ljudi žaliti i tugovati na Sudnjem danu

Šest stvari zbog kojih će ljudi žaliti i tugovati na Sudnjem danu. Izuzetno poučan video. Pogledajmo i uzmimo pouku dok nam nije došao melek...
video

Grijeh koji ti može uništiti sva dobra djela!

O grijehu koji uništava srce čovjeka i koji može uništiti sva dobra djela. Da nas Allah sačuva od činjenja ovog grijeha! (Dnevni podsjetnik)
u dzamiji

Veliki učenjak koji je poslušao i pokorio se svom učeniku

Imam Ibn Abdil-Berr, rahimehullah, spominje sljedeće: Od više mojih šejhova čuo sam kako spominju da je El-Gazi ibn Kajs¹, kada je stigao u Medinu, odmah...
Kur'an, Mushaf, cvijet

Šta treba učiniti vjernik čije srce ne strahuje prilikom spominjanja Allaha ili prilikom klanjanja...

Pitanje: Šta treba učiniti vjernik čije srce ne strahuje prilikom spominjanja Allaha ili klanjanja namaza? Odgovor: Ako srce ne strahuje kada se Allah spominje ili klanja namaz,...
Muhammed alejhisselam kaligrafija slika

Ima li veće fitne od toga da sebe smatraš pobožnijim od Poslanika?

Neki čovjek upita imama Malika, rahimehullah: - Sa kog mjesta da nanijetim ihram?1 - Sa onog mjesta sa kojeg je i Poslanik nijetio - reče imam...
Slika prirode

Šta učiniti kada ti neko prenese tuđe riječi o tebi?

Tračanje (nemimet) je prenošenje i širenje onoga što bi trebalo ostati privatno i obznanjivanje onoga što neko mrzi da se o njemu širi. Osoba mora da...
video

Kada te život slomi i kada ti je najteže…

Poučan video koji će ti dati odgovor šta da uradiš kada te život slomi i kada ti je najteže...  
Dzamija slika

Sedam osobina koje Allah voli i sedam koje Allah ne voli

Od svih osobina, Uzvišeni Stvoritelj posebno spominje 7 osobina koje vjernici trebaju imati kako bi zaslužili ljubav Uzvišenog Stvoritelja: 1. Tevba (kajanje) إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ...
Sadaka

Devet velikih koristi od davanja sadake

Zahvalnost pripada Allahu koji vjerniku uvijek pruža priliku za hajr i korisna djela, koji nagrađuje za sadaku i mnogostruko namiruje za nju, koji voli...
priroda kaligrafija

Čistoća griješnika i nečistoća grijeha

Znaj, dragi moj brate, da rob vjernik iako se njegova duša pokorava šejtanu, njegovo srce nije time zadovoljno. Njegov primjer je primjer onoga koji...

Novo u Edeb

Čitajte još...

Hidzama

Hidžama – lijek kojeg su meleki preporučili Poslaniku a.s.

Hidžama je vid poslaničkog liječenja odstranjivanjem nečiste krvi iz organizma na specifičan način. U Poslanikovom sunnetu navode se brojne predaje koje aludiraju na vrijednost...