Bismillah

Znate li šta je habia?

0
U opskrbu spada i habia, a to je iskreno dobro djelo učinjeno u tajnosti daleko od pogleda ljudi, a koje ti može služiti kao zalog kod Uzvišenog Gospodara.
Samoobmana

Jeza i strah potiču od grijeha

0
Primjećujemo da su grješnici uvijek uplašeni i bojažljivi.
kako da se muslimani ujedine

Deset pravila kako da se ujedinimo i okupimo

0
Kako bi se nadvladalo razilaženje i neslaganje među nama, nužno je da se slijede ovih 10 pravila
razilazenje među muslimanima

Četiri uzroka razilaženja među muslimanima

0
Ovo su najvažniji uzroci razilaženja među muslimanima
Islamske teme, islamski tekstovi, poucni tekstovi

Koji su to učenjaci koje je Uzvišeni uporedio sa psima?

Svaki učenjak koji zavoli dunjaluk i dadne mu prednost nad ahiretom, mora u svojim fetvama, presudama i prenošenju znanja iznijeti neistinu o Allahu Uzvišenom
put

Ko put vidi dugim, koraci mu budu slabi

0
Put prema Allahu, I, je dug i dalek, stoga, zahtijeva neprestanu ambiciju i djelo, bez okretanja, kako bi čovjek stigao siguran i spašen. U...
islamske teme

Prekomjerni govor je nesreća jezika

0
Nakon što je Vjerovjesnik ﷺ upitan: “Ko je najbolji musliman?” – odgovorio je: “Onaj od čijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani.” (Muttefekun alejhi)
islamski tekstovi, kazivanja

Žestoka Poslanikova a.s. prijetnja onima koji pozivaju u nacionalizam, vole i mrze u ime...

0
Nacionalizam je paganski ideal koji se hiljadama godina obožava širom svijeta, u njegovo ime se voli, u njegovo ime se mrzi, za njega se ratuje i gine.
islamske teme

Šta je i kako se postiže istinoljubivost (iskrenost)

0
Uzvišeni Allah je zapovijedio iskrenost, rekavši: O vjernici, bojte se Allah i budite s onima koji su iskreni.1 Iskrenost obuhvata sve stvari čovjeka i čitav njegov život, ne prima mu se ni riječ, ni djelo, niti nijjet osim sa iskrenošću.
sabur, strpljenje

Znaš li šta je sabur?

0
Strpljivost (sabur) je izdržljivost u teškoćama, obuzdavanje duše u uzrujanosti i srdžbi, čvrstina na propisima Kur'ana i Sunneta i zadovoljstvo Allahovom odredbom.
skromnost

Šta zapravo znači skromnost?

0
Ima ljudi koji se ponize pred bogatašem zbog njegovog bogatstva ili pred funkcionerom zbog njegovog položaja, a ovo nije prava poniznost, nego je istinska poniznost biti ponizan radi Uzvišenog Allaha.
plemenitost

Znaš li šta znači plemenitost?

0
Plemenitost je karakterna osobina pod koju potpadaju mnoge vrline, razne vrste dobra i čestitosti, pa se tako za onog ko uradi nešto pohvalno kaže da je plemenit, ko pređe preko nečije greške naziva se plemenitim, ko savlada svoju srdžbu plemenit je i ko je pažljiv prema komšiji plemenit je.

Novo u Edeb

Čitajte još...

Rabbi

Udjeljivanje sadake za umrlog

0
Pitanje: Kakav je propis udjeljivanja sadake a da nagradu za to dobije umrla osoba? I kako se ostvaruje poklanjanje nagrade umrloj osobi? I da li,...