Edeb

Naslovnica Edeb
Islamski materijal o islamskom odgoju - terbijetu
islamske teme ahlak

Blagost

Alija, radijallahu anhu kaže: “Božiji je Poslanik salallahu alejhi we selem rekao: ‘Doista je Allah blag i voli blagost. On zbog blagosti nagrađuje više nego zbog grubosti, i više od ičega drugog”
Allah, Allahova imena

“A zar Allah nije dovoljan robu svome?!“

Budi zadovoljan Allahovim čuvanjem, i On će ti biti dovoljan, jer je Allah moćan odluku Svoju izvršiti, i niko Ga u tome ne može spriječiti.
kruzoci zikra

Fetva u vjerovjesničkom medžlisu (sijelu)

Uistinu, pitanje o nekom propisu – iako je pohvalno za pitaoca sa aspekta pritvrđivanja prilikom spoznaje propisa –  je pokuđeno sa aspekta neuvažavanja naredbi i zabrana.
islam

Nema hajra u inteligenciji bez imana

Rekao je imam Ez-Zehebi, rahimehullah: „Allah prokleo inteligenciju koja je bez imana, a zadovoljan bio glupavošću koja je s imanom.“
poducavanje ukucana

Izgradnja doma || Osmi savjet: Podučavanje ukućana

Podučavanje ukućana je šerijatska obaveza koju neminovno mora sprovoditi glava porodice, izvršavajući naredbu Gospodara Uzvišenog koja se spominje u plemenitom ajetu:
sura bekara

Izgradnja doma || Sedmi savjet: Stalno učenje sure El-Bekara u kući radi istjerivanja šejtana...

Sedmi nesihat: Konstantno učenje sure El-Bekara u kući radi istjerivanja šejtana iz nje
Vođenje brige o propisanim zikrovima i kućnim sunnetima

Izgradnja doma || Šesti savjet: Vođenje brige o propisanim zikrovima i kućnim sunnetima

Šesti savjet kako izgraditi svoj dom (porodicu): vođenje brige o propisanim zikrovima i kućnim sunnetima
Imanski odgoj ukucana

Izgradnja doma || Peti savjet: Imanski odgoj ukućana

I kada ukućani budu vidjeli lijep primjer među njima, koji posti bijelim danima, ponedjeljkom i četvrtkom, deveti, deseti i dan Arefata, te veliki dio mjeseca muharrema i ša'bana, on će biti njihov pokretač u tome da se ugledaju na njega.
islamski brak

Kako su ashabi reagovali na uznemiravanje svojih supruga

Prekomjerno strpljenje, kada je uznemiravanje supruga u pitanju, jer su bili ubjeđeni u to da je razlog takvog ponašanja njihovih žena prema njima, samo loše ophođenje prema Uzvišenom Allahu pa je neposlušnost prema Uzvišenom Allahu prouzrokovala i neposlušnost njihovih žena prema njima!
40 savjeta kako popraviti svoj dom: Ucini svoj dom mjestom ibadeta

Izgradnja doma || Četvrti savjet: Učini svoj dom bogomoljom

Četvrti savjet: Učini svoj dom bogomoljom - mjestom ibadeta
ucini svoj dom mjestom zikra

Izgradnja doma || Treći savjet: Učini svoj dom mjestom gdje se Allah spominje

„Primjer kuće u kojoj se spominje Allah, i kuće u kojoj se ne spominje jeste poput primjera živog i mrtvog.“ (Muslim, 779)
drugi-savjet-kako-popraviti-svoj-dom

Izgradnja doma || Drugi savjet: Trudi se da popraviš suprugu

Ako je supruga pobožna i hairli žena, onda je to velika blagodat od Allaha Uzvišenog. Međutim, ako ona nije na zavidnom stepenu pobožnosti, onda je od obaveza glave kuće (tj. muža) da nastoji da je odgoji i popravi, i ovo se događa u sljedećim situacijama:

Novo u Edeb

Čitajte još...

hadis, sunnet

Trideset hadisa koji su prošireni među svijetom a koje je šejh...

Šejh Sulejman el-Ulvan se opisuje kao jedan od najvećih živih učenjaka današnjice, pogotovo na polju poznavanja hadisa – on je muhaddis1 današnjice (detaljnija biografija šejha...