Naslovna Islam Da li si se pripremio za ovo pitanje?

Da li si se pripremio za ovo pitanje?

300
SHARE
islamske teme

Imam Fudajl ibn Ijad, rahimehullah, je upitao nekog čovjeka: ”Koliko ti je godina?”

Ovaj odgovori: “Šesdeset.”

Fudajl reče: “Šesdeset godina ti se krećeš ka tvom Gospodaru, još malo pa ćeš stići.”

On reče: “Mi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti.”

Fudajl ga upita: “Znaš li značenje tog ajeta? To znači da sam ja Allahov rob i Njemu se vraćam. Ko shvati da je samo Allahov rob i da će Mu se sigurno vratiti, neka zna i to da će zaustavljen biti. A ko bude zaustavljen bit će i upitan. A ko bude upitan, pa neka pripremi odgovor za to pitanje?”

Čovjek reče: “Kako da se pripremim?”

Fudajl odgovori: “Lahko! Uljepšaj ibadetom ono što ti je od života ostalo, bit će ti oprošteno ono što ti je od njega prošlo. Pa, uistinu, ako budeš propustio i ono što ti je od života preostalo, bit ćeš kažnjen za ono što ti je proteklo i za ono što je preostalo.”

Iz knjige: Džamiul-ulumi vel-hikem (2/383).
Prevod i priprema: Menhedž

SHARE