Kufr – nevjerstvo

Jezičko značenje: prekrivanje.
Šerijatsko značenje: suprotnost islamu.

Vrste nevjerstva:

1. veliko nevjerstvo,
2. malo nevjerstvo.

Veliko nevjerstvo

Ovdje je potrebno obratiti pažnju na sljedeće stvari:

1. Značenje velikog nevjerstva: nevjerovanje u Allaha i Njegove poslanike, svejedno da li to bilo popraćeno poricanjem ili ne.

2. Propis velikog nevjerstva: svog počinitelja izvodi iz vjere.

3. Vrste velikog nevjerstva:

   1. Nevjerstvo poricanjem:

Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: “I ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu izmišlja laži ili poriče Istinu koja mu dolazi? I zar nevjernicima nije mjesto u Džehennemu?” (Prijevod značenja El-Ankebut, 68)

    2. Nevjerstvo odbacivanjem i oholenjem uz istovremeno potvrđivanje:

Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:

“A kada rekosmo melekima: ‘Poklonite se Ademu!’ – oni se pokloniše, ali Iblis ne htjede, on se uzoholi i posta nevjernik. (Prijevod značenja El-Bekare, 34.)

[Dakle, Iblis je postao nevjernik zbog toga što se uzoholio i odbacio Allahovu zapovjed, iako je čvrsto vjerovao u Allahovo postojanje, štaviše, Iblis je razgovarao sa Allahom, kao što je navedeno u nekim ajetima u Kur'anu, op. Menhedž]

   3. Nevjerstvo sumnjanjem:

Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:

“I uđe u vrt svoj nezahvalan Gospodaru svome na blagodatima, govoreći: ‘Ne mislim da će ovaj ikada propasti, i ne mislim da će ikada Smak svijeta doći; a ako budem vraćen Gospodaru svome, sigurno ću nešto bolje od ovoga naći.’ I reče mu drug njegov, dok je s njim razgovarao: ‘Zar ne vjeruješ u Onoga Koji te je od zemlje stvorio, zatim od kapi sjemena, i najzad te potpunim čovjekom učinio? Što se mene tiče, On, Allah, moj je Gospodar i ja Gospodaru svome ne smatram ravnim nikoga.'” (Prijevod značenja El-Kehf, 35.-38.)

   4. Nevjerstvo okretanjem (od vjere):

Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:

“…ali nevjernici okreću glave od onoga čime im se prijeti.” (Prijevod značenja El-Ahkaf, 3)

[Mnogi ljudi danas su upali u ovaj vid nevjerstva. Oni kažu svojim jezicima da vjeruju u Allaha, a potom okreću glave od Allahove vjere, niti klanjaju, niti poste, niti daju zekat, nit obavljaju neki drugi islamski obred, op.Menhedž]

   5. Nevjerstvo licemjerstva:

Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:

”To je zato što su vjernici bili, pa nevjernici postali, i onda su im srca zapečaćena, pa ne shvaćaju.” (Prijevod značenja El-Munafikun, 3)

Malo nevjerstvo

Potrebno je obratiti pažnju na sljedeće stvari:

1. Značenje malog nevjerstva: svaki grijeh spomenut u Kur’anu i sunnetu pod riječju nevjerstvo, a koji ne dostiže stepen velikog nevjerstva.

2. Propis malog nevjerstva: strogo je zabranjen i jedan je od veliki grijeha, međutim ne izvodi svoga počinitelja iz islama.

3. Primjer malog nevjerstva:

     – Poricanje blagodati.

Uzvišeni kaže: “A koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio.” (Prijevod značenja EnNahl, 112)

   – Sukob muslimana s bratom muslimanom

Allahov Poslanik kaže: “Psovanje muslimana je grijeh, dok je njegovo ubistvo nevjerstvo.”¹

   – Vrijeđanje porijekla drugih ljudi

   – Naricanje za umrlim.

Allahov Poslanik kaže: “Dvije stvari prisutne kod ljudi su nevjerstvo: vrijeđanje porijekla drugih i naricanje za umrlim.”²

Iz djela: Olakšano poimanje tevhida 
Autor: Abdullah b. Ahmed el-Havil
Priprema/naslov: Menhedž

Fusnote:

8. Muttefekun alejh
9. Muslim