Naslovnica Edeb - Odgoj Izbjegavanje bestidnog govora i prostakluka

Izbjegavanje bestidnog govora i prostakluka

345
islamske teme ahlak

Bilježi se od Ibn Mesuda da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao: “Vjernik nije neko ko vrijeđa, proklinje, ko je razvratan i prostak.” Hadis bilježi Tirmizi i kaže da je dobar.1

Vjernik nije – znači, nije neko ko vjeruje cjelovitim vjerovanjem, takav da dopušta sebi da vrijeđa nečije porijeklo, da ismijava drugog čovjeka ili da istražuje nečije nedostatke.

Niti proklinje – a proklinjanje je protjerivanje iz Allahove milosti, a takvo nešto može se znati samo uz podršku Allaha (tj. ne može se proklinjati neko koga po Šerijatu nemamo pravo proklinjati, op. Menhedž).

Niti je bestidan i prost – i to je vezivanje posebnog uz opće.

Iz hadisa se može zaključiti čovjekovo vjerovanje se ne može upotpuniti osim ako se riješi ovakvih i sličnih osobina i ako se zakiti pohvalnim osobinama. Musliman nije neko ko vrijeđa, ko proklinje i ko je razvratan i prostak.

Bilježi se od Enesa da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao:

“Nikada razvrat nije bio u nečemu, a da to nije unakazio, niti je ikada stid bio u nečemu, a da to nije ukrasio.”2

Iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”
Autor: Ejmen Ahmed Muzejjen

1 Tirmizi ga bilježi u Kitabul-birr vessilehu, 1978. U Delilul-falihine li tariki rijadissalihinu kaže: “Ovaj hadis bilježi Tirmizi i kaže da je dobar. Bilježe ga i Ahmed i Buhari u Edebul-mufredu, Ibn Hibban i Hakim u El-Mustedreku. Ovako je u El-Džami'ussagir.”

2 Hadis podstiče na ostavljanje razvrata i bestidnosti i da se okiti stidom. Hadis bilježi Tirmizi i kaže da je dobar.