Naslovnica Islam Brak i porodica Izgradnja doma || Deveti savjet: U svom domu sagradi islamsku biblioteku

Izgradnja doma || Deveti savjet: U svom domu sagradi islamsku biblioteku

349
islamska biblioteka

Od onoga što pomaže u obrazovanju svojih ukućana, i davanju prostora njihovoj vjerskoj edukaciji, te njihovom pomaganju u pridržavanju za šerijatske propise, jeste osnivanje kućne islamske biblioteke. Nije nužno da ona bude obimna, već je poenta da se u njoj nalaze korisne i važne knjige, i da se nalaze na mjestu gdje se lahko može doći do njih, te da se ukućani podstiču na iščitavanje istih.

To mjesto treba biti unutar kuće, čisto, uredno, i da se odredi odgovarajuće prostor u kojem će se čuvati i čitati knjige, i sve to radi boljeg i kontinuiranog iščitavanja.

Od uređenosti biblioteke – a Allah voli uređenost – jeste i da ona sadrži izvore (tj. knjige) koji omogućavaju istraživanje raznih tema, koriste djeci u školi, i da sadrži knjige različitih stepena obrazovanja, koje odgovaraju kako za starije tako i za mlađe, i kako za mušku tako i za žensku populaciju. Isto tako treba posjedovati knjige koje su namijenjene kao poklon za određene goste, prijatelje, djecu, i ostale posjetioce. Također, treba nastojati da knjige budu velikog kvaliteta, dobre štampe, privlačne i lahke za čitanje, sa valorizacijom vjerovjesničkih hadisa; oko svega toga može se potpomoći posjećivanjem sajmova knjiga, i savjetovanjem sa stručnim i naučnim krugovima.

Od pomagala za lahak i brz dolazak do određene knjige jeste i raspoređivanje knjiga po temama. Pa tako knjige o tefsiru treba izdvojiti u zaseban raft, knjige o hadisu u drugi raft, knjige o fikhu u treći raft i tako nadalje. Neko od ukućana treba napraviti popis knjiga koje posjeduju, i zatim da po azbučnom ili tematskom redoslijedu napiše sadržaj knjiga njihove biblioteke, radi olakšane pretrage.

Mnogi će se zapitati o tome: koje su to knjige koje trebaju ukrasiti njihovu kućnu biblioteku?

Dragi čitaoče, postoji mnogo prijedloga po ovom pitanju, a mi ćemo navesti neke od njih:

  • Knjige o tefsiru:

Tefsir Ibn Kesir, Tefsir od Sa'dija, Zubdetut-tefsir od El-Eškara, Tefsir Ibnul-Kajjima, Usulut-tefsir od Ibn Usejmina, Lemehat fi ulumil-Kur'an od Muhammeda Es-Sabbaga.

  • Knjige o hadisu:

Sahihul-kelimit-tajjib, Amelul-muslimi fil-jevmi vel-lejleti, Rijadus-salihin, Nuzhetul-muttekin (komentar na rijadus-salihin), Sažetak Buharijine zbirke od Zubejdija, Sažetak Muslimove zbirke od Munzirija, Sahihul-džami'is-sagir, Sahihut-tergib vet-terhib, Sunnet i njegov položaj u zakonodavstvu, Pravila i koristi iz četrdeset Nevevijeh hadisa od Nazima Sultana.

  • Knjige o akidi:

Fethul-Medžid šerh kitabit-tevhid (komentar na Kitabu tevhid), E'alamus-sunnetil-menšura od Hakemija, Komentar Tahavijine poslanice sa valorizacijom hadisa od Albanija, Serijal o akidi od Omera El-Eškara (u 8 dijelova), Predznaci Sudnjeg dana od Jusufa El-Vabila.

  • Knjige o fikhu:

Menarus-sebil od Ibn Duvejjana uz valorizaciju Albanija (tj. Irvaul-galil), Zadul-mead, El-Mugni od Ibn Kudame, Fikhus-sunneh, Fikhski sažetak od Saliha Favzana, Komplet fetvi od poznatih učenjaka (šejh Ibn Baz, Usejmin, Džibrin itd.), Opis poslanikovog namaza od šejha Albanija ili šejha Ibn Baza, i Sažetak propisa o dženazi od šejha Albanija.

  • Knjige o ahlaku i čišćenju duše:

Tehzib medaridžus-salikin, El-Fevaid, Bolest i lijek, Tarikul-hidžratejn, El-Vabilus-sajjib fil-kelimit-tajjib, sva ova djela su od imama Ibnul-Kajjima. Isto tako i Letaiful-me'arif (Ljepote spoznaja) od Ibn Redžeba, Tehzib mevizatil-mu'minin, i Gizaul-elbab.

  • Knjige o povijesti i biografijama:

El-Bidaje ven-nihaje od Ibn Kesira, Sijeru e'alamin-nubela od Ez-Zehebija, Vrline Allahovog Poslanika od Tirmizija (sažetak šejha Albanija), El-Avasimu minel-kavasim (Zaštite od nesreća) od Ibnu-Arabija, Er-Rahikul-mehtum (Zapečaćeni džennetski napitak) od El-Mubarekfurija, El-Mudžteme'ul-medeni od Ekrema El-‘Umerija, Menhedžu kitabeti-tarihil-islami od Muhammeda ibn Samil Es-Sulemija.

Također, ima i drugih korisnih knjiga iz raznih oblasti, kao što su djela šejha Muhammeda ibn Abdil-Vehhaba, djela šejha Abdur-Rahmana ibn Nasir Es-S'adija, djela šejha i dr. Omera ibn Sulejman El-Eškara, djela šejha Muhammeda ibn Ismail El-Mukaddima, djela šejha Muhammeda ibn Muhammed Husejna, djela šejha Muhammeda Džemil Zejna. Isto tako tu su u knjige o moralu od šejha Husejna El-‘Avajišeh, knjiga o Imanu od Muhammeda Naim Jasina, El-Vela vel-bera (Ljubav i mržnja u islamu) od šejha Muhammeda ibn Se'id El-Kahtanija, Akaidske devijacije u dvanaestom i trinaestom stoljeću od Alija Ez-Zahranija. U korisna djela spada i knjiga „Pojava duševnog poraza“ od Abdullaha Eš-Šebbaneh, i „Žena između fikha i kanuna“ od Mustafe Es-Sibaija, i „Muslimanska porodica ispred videa i televizora“ od Mervana Kudžuka, i „Žena i njene pripreme i odgovornosti“ od Ahmeda Ebu Betin, i „Odgovornost oca muslimana u odgoju njegovog djeteta“ od Adnana Baharisa, i „Hidžab muslimanke“ od Ahmeda El-Berazija, i „Došao je red medžusija“ od Abdullaha ibn Muhammed El-Gariba. Tu možemo svrstati i djela šejha Bekra Ebu Zejda, te naučne studije šejha Mešhura ibn Hasen Selmana.

Nema sumnje da postoje još mnoga druga korisna djela, i ovo što smo naveli je samo kao primjer a nikako ograničenje. Zadovoljili smo se ovim naslovima samo kako ne bi duljili, inače je njih daleko više. Stoga, musliman se treba savjetovati oko odabira knjiga, i detaljno provjeravati naslove za iščitavanje, a kome Allah želi dobro, učini da razumije vjeru.

horizontalna linija

Autor: šejh Muhammed Salih El-Munedžid
Iz djela “40 savjeta kako popraviti dom”, četvrto poglavlje: Šerijatska edukacija u kući, str. 39.
Kompletan serijal na linku ovdje.
Prevod i priprema: Menhedž