Naslovnica Islam Kada bi ona vidjela veličanje Allaha i Njegove naredbe u tvojim očima!?

Kada bi ona vidjela veličanje Allaha i Njegove naredbe u tvojim očima!?

655
Mala muslimanka drzi Mushaf

Kćerka mu je postala šerijatska obveznica (punoljetna)… nakon toga je prošla godina ili dvije…a ona još uvijek ne nosi hidžab!

Gdje si ti spram tvoje kćerke?

“Ima nijet da nosi hidžab, ali ja ne želim da na nju vršim pritisak.”

Ne želiš da na nju vršiš pritisak? Da li si se istom logikom povodio kada je bilo u pitanju odvođenje po restoranima strahujući za nju od variole (poznati virus u nekim arapskim zemljama) i dječije paralize?

Da li su ove bolesti opasnije ili vatra od koje ti je Allah naredio da sačuvaš svoju kćer, onda kada je rekao: „O vi koji vjerujete, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti?!“

Da li bi, kada bi tvoja kćer koračala prema dunjalučkoj vatri – a koja je nezamislivo slabija u odnosu na ahirertsku – da li bi je ostavio pod izgovorom da ne želiš da joj stvaraš pritisak?

Da li bi, kada bi tvoja kćer bila iskušana nekom bolešću koja se svakodnevno širi i povećava ako se ostavi, ostavio još godinu ili dvije, nadajući se da će se sama izliječiti onda kada bude to sama htijela? Ili su možda grijesi koje svakodnevno sakupljaš, po tebi manje kobniji od dunjalučkih bolesti?

Ali biću jasan brate moj, Allahova naredba kod tebe nema velikog značaja, pa stoga nema ni kod tvoje kćerke!

Da ostavimo ono što nas je mimoišlo… ostavimo činjenicu da ako roditelji odgoje svoje kćerke na čednosti i pokornosti Allahu od malena, ona ne bi dostigla to doba usrasta a ona bi već svojevoljno nosila hidžab.

Bio si nemaran u prošlosti… ali kada bi joj prišao onda kada se približila svom punoljetstvu, i obratio joj se odlučnim riječima i punim ljubavi: „O kćeri moja, skoro si postala djevojka mašaAllah. Hajde da kupimo hidžab kojeg ti je Allah naredio, kako bi bila sačuvana i ponosna, jer zaista: „Ni vjernik ni vjernica nemaju izbora da, kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je očito zalutao.“ (El-Ahzab: 36)

Da si joj to rekao jezikom onoga koji je pokoran Allahu, ona bi vidjela veličanje Allaha i Njegove naredbe u tvojim očima, i to veličanje bi uz Allahovu pomoč prešlo i na nju.

Ali, ako joj o tim stvarima govoriš sa stidom, i sa jezikom onih „koji imaju prava izbora“ što je u potpunosti suprotno ajetu, „bilo bi mi drago da prihvatiš ovo, a ja ne želim da te na to prisiljavam“, pa, doista, tvoje zanemarivanje Allahove naredbe prelazi i na nju!

Molim Allaha da ove riječi stignu do očeva i majki koji vole svoju djecu, i koji su brižni prema njima, zaista, oni mogu nadokanaditi ono što ih je mimoišlo.

Autor: Dr. Ijad Kunejbi
Izvor: https://www.facebook.com/eyadqunaibi/
Prevod: Menhedž