Naslovnica Opšti mudžtehidi Ibnul-Kajjim el-Dževzijje Ko zavoli nešto mimo Allaha, a ljubav prema tome ne bude radi...

Ko zavoli nešto mimo Allaha, a ljubav prema tome ne bude radi Allaha, bit će kažnjen time

1016
Posti a ne klanja

Ko zavoli nešto mimo Allaha, a ljubav prema tome ne bude radi Allaha, niti zato što mu ta ljubav pomaže u pokornosti Allahu, bit će kažnjen time prije susreta sa Allahom, još na dunjaluku. Rečeno je:

Ti s i žrtva svega što voliš.
Pa izaberi šta ćeš voljeti.

Na Dan povratka Pravedni i Uzvišeni Sudac će svakog zaljubljenika prepustiti onome što je volio na dunjaluku. Sa njim će biti ili nagrađen ili kažlnjen. Zato će se imućnom čovjeku njegov imetak prikazati kao hrabar i ćelav čovjek, koji će ga uzeti za vilice i reći mu: ‘ja sam tvoj imetak, ja sam tvoja riznica!’ Od vatre će mu biti napravljene ploče kojima će mu biti pržene na prednja strana, bokovi i leđa.” (Muslim)

Isto je i sa zaljubljenikom u likove kada se bude sastao sa onim što je volio, a time bio nepokoran Allahu, bit će sastavljeni u Vatri. Svako će biti kažnjen svojim drugom. Uzvišeni kaže: “Tog dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, osim bogobojaznih.” (Ez-Zuhruf, 67)

Uzvišeni je obavijestio da oni koji su se voljeli na ovom svijetu u ime mnogoboštva, jedni drugih će se odreći na Sudnjem danu, i jedni druge će proklinjati, boravište će im biti Vatra, a pomagača neće imati.

Sa onim si koga voliš, bilo da je to na ovom ili na Onom svijetu. Zato će Uzvišeni Allah na Sudnjem danu reći stvorenjima: “Zar nije od Mene pravedno da svakog čovjeka prepustim onome koga je volio na dunjaluku?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Čovjek je sa onim koga voli.” (Muslim) Uzvišeni Allah je rekao:

“Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći:”Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravog puta držao, kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, on me je od Kur'ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!”-a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu.” (El-Furkan, 27-29)

Uzvišeni kaže: “Sakupite nevjernike i njihove partnere i one kojima su se klanjali mimo Allaha, i pokažite im put koji u Džehennem vodi i zaustavite ih, oni će biti pitani: “Šta vam je, zašto jedni drugima ne pomognete?” (Es-Sahat,22-25)

Omer ibnul-Hatab je rekao: “Njihovi partneri su oni koji su njima slični.”

Uzvišeni kaže: “I kad se duše združe…” (Et-Tekvir, 7) Slični će biti združeni, bit će pratioci i partneri – dobri sa dobrim, a zli sa zlim. Onaj ko zavoli nešto mimo Allaha, bit će mu načinjena šteta onim šta voli, bilo da to dobije ili izgubi. Ako to izgubi, patiće jer ga je izgubio, trpjet će bol srazmerno vezanosti srca za to, a ako to dobije, onda su bol koji je trpio prije nego je to dobio, muka na koju je nailazio, i žalost u koju upadne nakon što to izgubi mnogostruko veći nego slast koju je postigao.

Od zaljubljenog nema na Zemlji nesrećnijeg.
Vidiš ga uplakanog u svakoj situaciji
Pa zbog čežnje plače ako su daleko,
Njegovo oko vri kada se sastanu,
Čak i kada ljubav slatkom nalazi,
Boji se rastanka, ili čezne.
Plašeći se rastanka, plače kada su blizu,
A njegovo oko vrti kada se rastanu.

Ovo je poznato na osnovu podrobnog izučavanja i velikog iskustva. Zbog ovoga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dunjaluk je proklet, i prokleto je sve na njemu, osim spominjanja Allaha i onoga što On podržava.” (Tirmizi)

Njegovo spominjanje obuhvaća sve vrste pokornosti Njemu, pa svako ko Mu se pokorava on Ga i spominje, makar ne pomjerio jezik. A svakoga koga Allah podržava, On ga i voli i Sebi približava, pa prokletstvo do njega ne stiže ni u kom slučaju, dok do svakog drugog stiže.

Autor: Ibn Kajjim el-Džewzijje, rahimehullah

Medicina srca i duše