Naslovnica Opšti mudžtehidi Ibn Kesir Onaj koji ostavi loše djelo spada u jednu od tri vrste ljudi

Onaj koji ostavi loše djelo spada u jednu od tri vrste ljudi

751
islamske teme

Imam Ibn Kesir, rahimehullah, je kazao:

Znaj da onaj koji ostavi loše djelo spada u jednu od tri vrste:

1. Nekad ga ostavi zbog Allaha, i to mu se piše kao dobro djelo, pošto ga je ostavio zbog Allaha Uzvišenog, jer je to nijet i djelo. Zato se i prenosi u pojedinim rivajetima sahih hadisa da mu se piše dobro djelo, a Uzvišeni Allah, kaže:“On ga je ostavio zbog Mene.”

2. A nekad ga ostavi iz zaborava i nehata, i u tom slučaju nema nagrade niti kazne, jer nije imao nijet uraditi dobro niti je učinio zlo.

3. A nekad ga ostavi iz nemoći i lijenosti, nakon što ga je pokušavao uraditi i već počinio ono što do njega vodi. On je na istom stepenu kao i onaj koji ga je uradio, kao što se navodi u sahih hadisu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ako se dva muslimana sukobe svojim sabljama, i ubica i ubijeni su u Vatri.“ Ashabi rekoše: „O Allahov Poslaniče, ovaj je ubica, ali zašto ubijeni?“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: „On je nastojao ubiti svoga brata.“ (Buhari/31), Muslim/2888)

Izvor: Tefsir Ibn Kesir (3/340)
Priprema: Menhedž