Naslovnica Savremeni učenjaci Nasir b. Hamd el-Fehd Požar

Požar

630
Pozar

Prekrstio je šejh Zarih svoje noge, popravio svoju mahramu (gutra) a onda se okrenu svojim prisutnim studentima koji su se okupili oko njega i sedjeli kao da su im na glavama stajale ptice, rekavši:

Šejh: Dokle smo došli sa jučerašnjim dersom sine?

Studenti: Došli smo do govora autora: “Džemat je onaj koji se složi sa istinom pa makar i sam bio”.

Šejh: Da, da rekao sam vam da je istina ona na čemu je naš mubarek džemat, a onaj ko se sa nama raziđe taj je napustio džemat, i uveo novotariju u vjeri, i razišo se sa putem vjernika, i kada su iznenada čuli žestoko udaranje na vratima.

Prekinuo je šejh svoj govor, okrenuo se jednom od njegovih studenata koji je požurio prema vratima i otvorio ih, na vratima se pojavi jedan čovjek raščupane kose pocrnjelog lica koji viče:

Čovjek: Šejhu, šejhu Adilova kuća se zapalila!

Šejh se okrenu u sjedećem položaju čovjeku i rječe: “Šta ja imam s tim?”

Čovjek: Treba nam pomoć od tebe i tvojih studenata (taliba)!

Šejh: Jel ti to tražiš od mene da ja popravim ono što je Adil svojim nemarom upropastio?

Čovjek: Šejhu, ali kuća je puna žena i male djece!…

Šejh: On je razlog tome i to je zbog njegovog nemara, pa naredi išaretom talibu, te on zatvori vrata u lice čovjeku, i vrati se na mjesto pa šejh nastavi sa dersom i reče:

Šejh: Znate, djeco, da onaj koji loše govori o našem mubarek džematu je čovjek u zabludi i prljav novotar.

Pa ga upita jedan od taliba:”Pa makar bio od sljedbenika suneta”?

Šejh: Kako je to moguće!? Ti još ne ražumiješ. Kako je moguće da neko loše govori o našem mubarek džematu i da bude od sljedbenika suneta? Takav je novotar, čak je gori od novotara, zato što takav može ljude varati.

Opet prekinu govor udaranje u vrata jače nego prvi put pa je požurio jedan od njih i otvori vrata, kad ono isti čovjek i viče:

Čovjek: Šejhu požar se proširio i na Salihovu kuću.

Šejh: Salih? Jel ti to misliš na onog novotara?

Čovjek: O šejhu, požurite da spasemo one koje su u kući pa ga poslije vi savjetujte.

A šejh samo pomjeri svoju glavu i reče: “To je samo Allah dao ubrzanu kaznu ovom novotaru” pa je išaretom pokazao onome koji je otvorio vrata da ih ponovo zatvori.

Pa nastavi šejh svoj ders rekavši: “Pogledajte kako je ovom prljavom novotaru ubrzana kazna, on je od onih koji se pretvaraju da su na mezhebu ehli-suneta, ali je Allah otkrio njegove zavese onda kada je nešto govorio o našem mubarek džematu, a onda je povećao kaznu pa mu je i kuća izgorijela”.

Reče jedan od taliba: “Šejh ja znam Saliha i nisam kod njega nikakvu novotariju vidio!”

Šejh: To je zato što ti još uvijek nisi savladao nauku o “džerhu i ta'dilu” i to je ono zbog čega vam ja govorim da je onaj koji se pretvara da slijedi sunet opasniji od novotara koji javno ispoljava svoju novotariju, a ovog čovjeka (tj. Saliha) sam ja često viđao u mesdžidu nije na mene obraćao pažnju niti mi je selam nazivao i okretao se od mene.

(Jedan od taliba reče): “Da li je to novotarija?”

Šejh: Da, da pripada našem mubarek džematu nazivao bi mi selam!

Pa je i po treći put razgovor prekinulo žestoko udaranje, a kada je vrata otvorena ono opet onaj isti čovijek viče: “Šejh požar je stigao do mesdžida!”

Okrenu se šejh prema njemu i reče: “Predpostavljao sam da će se ovo desiti, zato što u mesdžidu klanjaju i novotari, a ti si nam dosadio s ovim nemoj nam više dolaziti!“

Čovjek: O šejhu – mesdžid (džamija)!

Šejh: Pa šta ako je mesdžid!? Onaj od koga je sve počelo je Adil i on će za sve biti odgovoran.

Pa pokaza onome koji je otvorio vrata te ih on zatvori.

Pa nastavi šejh: Pogledajte u posljedice novotara la havle we la kuvete illa billahčak ni mesdžid nije pošteđen.

(Neko od taliba) – Žasto im mi ne pomognemo u gašenju požara u mesdžidu?

Zakašlja se šejh a zatim reče: O sinčiću… oni koji gase požar su izmiješani ljudi, među njima ima novotara, fasika, a naš džemat je čist od njih, a kada bismo mi s njima učestvovali zadesilo bi nas nešto od onoga što bi njih zadesilo.

A zatim se okrenuo jednom od njegovih taliba i reče mu: Čitaj, Allah ti breket podario!

I prije nego što je počeo čitati prepao ih je žestok glas (zujanje).

Pa su skupa ustali ko će prvi izaći na vrata a sa njima i njihov šejh, i samo što su otvorili vrata i izašli srušili su se zidovi mesdžida, a prostoriju je ispunila vatra dolazeći sa svih strana.

Pisac: Nasir ibn Hamd El-Fehd
Izvor originala: https://tawhed.ws
Prijevod: Menhedz.com

Sejh Nasir el Fehd, Allah ga sačuvao i izbavio iz tagutskih zatvora, u ovom tekstu slikovito prikazuje stanje šejhova sekte medhalijevaca i njihovih slijepih sljedbenika, ali i svih drugih pozivača u zabludu koji svoje prijateljstvo ili neprijateljstvo prema nekome grade na osnovu pripadnosti njihovoj grupi, te onog ko je sa njima proglašavaju ispravnim, a svakog onog ko im protivurječi nazivaju novotarom, zabludijelim i sličnim imenima.