Naslovnica Edeb - Odgoj Propis udaranja žene u islamu, da li je dozvoljeno ili zabranjeno?

Propis udaranja žene u islamu, da li je dozvoljeno ili zabranjeno?

5084
udaranje zene u islamu

Ovaj članak smo pripremili kao odgovor na podmuklu propagandu Jehovinih svjedoka i drugih islamomrzaca koji, krijući se pod muslimanskim imenima, zadnjih dana šire islamofobične tekstove i video snimke koji imaju za cilj da dokažu da islam naređuje ponižavanje žene. Stoga vas molimo da proširite ovaj tekst kako bi ljudi čista srca saznali istinu o ovoj temi, Allah vas lijepim nagradio!dekorativna linija

Izvor islamskog vjerozakona je Kur'an i vjedostojan sunnet1 Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Iz ova dva izvora ćemo dokazati kojoj kategoriji udaranje žene pripada; da li je farz, mustehab, mubah, mekruh ili haram. Tom prilikom koristimo hadis kojeg nam prenosi Ijas ibn Abdullah da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nemojte udarati Allahove robinje (žene).” Pa je došao Omer, radijallahu anhu, kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: “Žene su se uzoholile nad svojim muževima.” Pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolio da se blago udare. Te noći su mnoge žene dolazile kod Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, žena žaleći se na svoje muževe. Pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kod Muhammedove porodice su dolazile mnoge žene žaleći se na svoje muževe. Oni nisu dobri među vama.” (Bilježe ga Ebu Davud, Ibn Madže i Darimi a šejh Albani ga je ocijenio kao potpuno vjerodostojan – sahih)

Kroz promatranje prethodnog hadisa zaključujemo sljedeće:

Ove riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije izrekao u jednom vremenu i na jednom mjestu već je ovo bilo u tri situacije i tri različita vremena:

Prvi vremenski period

U njemu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nemojte udarati žene.” I ovim je završen prvi period i prva situacija.

Prema tome, svako ko čuje ove riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, spoznaće da je udaranje žena u islamu sigurno zabranjeno zbog ove zabrane Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Počinilac tog djela je griješan i smatra se prijestupnikom zbog nepoštovanja naredbi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Drugi vremenski period

Dolazak Omera, radijallahu anhu, u vremenu koje nije isto vrijeme u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nemojte udarati žene.” Došao je da se žali na žene rekavši: “Uzoholile su se žene nad svojim muževima.” tj. postale su nadmene, osilile se, nepokorne su i hoće da dominiraju.

U ovoj situaciji je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolio udaranje uzimajući u obzor stvarnost kao i životne okolnosti bez kojih bračna zajednica nebi mogla da opstane. Ali, kakva je priroda ovog udarca? O ovome ćemo nešto progovoriti kod navođenja sljedećih hadisa.

Treći vremenski period

Nakon što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolio muževima, ukoliko žena bude uobražena i neposlušna, da je blago udari došlo je puno njih žaleći mu se na svoje muževe. Pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kod Muhammedove porodice su dolazile mnoge žene žaleći se na svoje muževe. Oni nisu dobri među vama.”

U ovom trećem i zadnjem periodu postaje jasan propis islama po pitanju udaranja žene a to je pokuđenost (mekruh) ili zabrana (haram) ukoliko muž pređe Allahove granice koje ćemo malo kasnije pojasniti. Da li se iz teksta hadisa zaključuje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstakao na udaranje žena? U govoru Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je prijekor i negiranje dobra onome ko udari svoju ženu!!

Ashabi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su shvatili i sakupili sve govore Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I spoznali su da onaj ko udari ženu neće postići zadovoljstvo niti naklonost Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A nema sumnje da ono što Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nije drago da je u najmanju ruku na stepenu žestoke pokuđenosti ako ne i zabrane (harama).

Da li je moguće da udaranje žene iz kategorije pokuđenosti pređe u kategoriju zabrane?

Kao što smo vidjeli osnovni i prvobitni propis udaranja žene u islamu je sroga zabrana. Nakon toga, u slučaju postojanja uzroka i opravdanih razloga biva dozvoljenim. Da bi na kraju ipak dobilo status velike pokuđenosti. Međutim, kada će udaranje žene biti strogo zabranjeno?

Udaranje žene će biti strogo zabranjeno ako se radi o nasrtanju na nju bez ikakva povoda. Svaki vid nasilja u Islamu je zabranjen ako se radi o nepravdi i nasrtanju.

Šerijatski propis u situaciji neposlušnosti žene

Neko ima pravo prigovoriti: Zar nije bolje da čovjek savjetuje svoju ženu umjesto da je udari?

Kažemo: Da, i to je zakon Gospodara Uzvišenog koji u Svojoj Knjizi kaže:

“A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! – Allah je, zaista, uzvišen i velik!” (Prijevod značenja 34. ajeta sure En-Nisa)

A rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom Hadžu2: “Oporučujem vam da se prema ženama dobro ophodite. One su zatočenice kod vas, ne polažete pravo kod njih na ništa drugo osim ako dođu sa jasnim činom nemorala. A ako se to dogodi onda se od njih u postelji odvojite i (ako ovo ne bude koristilo) udarite udarcem koji ne ostavlja nikakva traga. Pa ako poslušne postanu ne činite im nepravdu! Vi, zaista, kod svojih žena imate prava a i vaše žene kod vas imaju prava.” (Bilježi ga Tirmizi. Hadis je dobrog lanca prenosilaca; Hasen-Sahih)

Sada vidimo kako je Allah Uzvišeni pojasnio da postupaju Njegovi robovi a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zacrtao put za rješenje problema neposlušne žene i to u tri etape:

Prva etapa (Savjet i opomena)

Da čovjek putem savjeta i opomene pokuša popraviti neposlušnu suprugu prije nego potegne za odvajanjem u postelji. Ovaj redoslijed je obavezan (vadžib) kod većine fukaha (učenjaka islamskog prava). Pa je obaveza čovjeku da se približi srcu žene lijepim govorom i savjetom. Da govori ono što će omekšati njeno srce i ukazati joj na njenu bitnost i veliko mjesto kod njega. Pokazaće da joj želi samo dobro i da je on njen iskreni savjetnik ulažući sav napor i sposobnosti u savjetovanju i opominjanju kako bi popravio njeno stanje…

Druga etapa (Bojkot u postelji)

Da muž pokuša popraviti suprugu putem bojkota (hedžra) u postelji. To na način da joj okrene leđa ne dajući joj pravo žene (spolni odnos) u roku od tri dana, kao gornja granica jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava (bojkotuje) muslimana duže od tri dana.” (Buhari, Muslim, Malik u Muveti’ i tekst hadisa je njegov)

Kako bi na taj način dokazao da nije zadovoljan njenim postupcima. Ovaj potez je poput druge prilike za ženu da se preispita u tom periodu koji traje tri dana. To je prilika da razmisli. A on ako je bojkotuje duže od tri dana to je već njeno mučenje a ne popravljanje. Pa ako se popravi i vrati razboritosti obaveza muža je da prekine sa bojkotom, da se izmire i oproste jedno drugom. A ako se usprotivi, uzoholi i nastavi po svome pri čemu bojkot ništa ne pomaže muž će preći na sljedeću etapu.

Treća etapa (Dozvola udaranja uz šartove)

Kada muž pokuša da savjetom, lijepim govorom i poklonima popravi ženu i to ne urodi plodom pa on pokuša bojkotom u postelji i pokazivanjem da nije zadovoljan njenim postupcima pa ni ovo ne dadne plodove tada se dozvoljava čovjeku da udari ženu udarcem koji ne ostavlja traga niti ima posljedice. Učenjaci su složni da je obaveza ići redosljedom u rješavanju ovog problema neposlušne žene i to: savjetovanje, zatim bojkot u postelji a zatim udarac.

Rekao je Ata: “Pitao sam Ibn Abbasa kakav je to udarac koji ne ostavlja traga?“
„Sa misvakom ili slično“, rekao je (misvak je grančica (debljine je i dužine olovke) od jedne vrste drveta koja u istočnjačkim narodima služi za čišćenje zuba; misvak je prikazan na slici na početku teksta, op. Menhedž). A Hasan el-Basri kaže: „Udarac koji se ne ‘osjeti’.”

Cijenjeni čitaoče, tako ti Allaha, koji bol će izazvati misvak čija dužina i debljina je poput olovke?!! I da li je udarac njime ispravno nazvati nasiljem u porodici?!!…

Pored toga što je islam dozvolio da čovjek, nakon što uloži sav napor u prvoj i drugoj etapi, pređe na treću fazu, islam je ženi dao pravo da, prije nego dođe do trećeg stadijuma, traži razvod braka. To se u Šerijatu naziva El-Hul’ 3. Pa ako to hoće za sebe onda može donijeti takvu odluku…

Prije toga da napomenemo: savjet, zatim bojkot u postelji, na kraju i udarac nisu za rješavanje svakodnevnih nesporazuma među supružnicima već za velike probleme kojih nekada bude.

Na primjer: Ako čovjek kaže ženi da skuha rižu sa ribom. Ona zaboravi i napravi rižu sa kokoškom. Da li se u ovakvoj situaciji sprovodi pravilo savjet, bojkot pa udarac?!!

Naravno da ne. Ovo su uobičajene stvari koje treba da prođu skoro neopaženo, čak i bez ukora.

Međutim, ako je supruga žena lošeg morala, uzdignute glave, pri kojoj se opažaju pokazatelji razvrata, poroka, oholosti i drskosti tada imamo ženu koja je neposlušna i koja zahtijeva popravljanje, upućivanje i rješavanje njenog problema. Poput bolesnika koji je u potrebi za lijekom.

Zamisli, cijenjeni čitaoče, zajedno sa mnom, ustrajavanje te žene u drskosti, oholosti i djelima koja ruše porodicu i rasturaju brak nakon što je muž učinio sve od savjeta, upućivanja i bojkota u postelji ali se ona i dalje ne odaziva na sve to. Pa šta je bolje; rušenje braka ili udarac koji ne ostavlja traga?!…

Islam je mužu postavio mjere koje će poduzeti kako bi riješio problem neposlušne žene a to su mjere koje prethode ‘udarcu’.  Udarac je učinjen zadnjom mjerom za onu ženu kod koje ništa drugo ne koristi.

Također, islam je postavio nekoliko šerijatskih zabrana za muža koje, ako bude prekršio, biće od griješnih i onih koji prelaze Allahove granice. Zaslužiće tako kaznu na ovome i budućem svijetu, a te granice (zabrane) su:

Ograničenja vaspitavanja ‘udarcem’:

  1. Postepenost u rješavanju problema. Na način da uloži maksimum truda da riješi problem u etapama koje prethode ‘udarcu’ a to su savjetovanje i bojkot u postelji.
  1. Da ‘udarac’ bude sa misvakom ili nečim sličnim čija dužina i debljina ne prelazi olovku.
  1. Da se ne ‘udara’ po licu niti osjetljivim dijelovima tijela. Islam strogo zabranjuje udaranje po licu bilo da se udara žena, čovjek, ili životinja. Lice je predmet poštovanja i svaki udarac prouzrokuje neprijatnost. Kao što zabranjuje ciljanje osjetljivih dijelova i rigorozan je po tom pitanju. To su Allahove granice a onaj ko ih prekrši taj je griješan.
  1. Da odgajanje ovom metodom ne bude pred drugima bilo o čemu da se radi. Tako da nije dozvoljeno mužu da ‘udari’ suprugu pred drugima a posebno djecom. Jer to je ponižavanje žene na prvome mjestu a također i predstavlja loš odgoj (primjer) djece. Kakav to odgoj hoće da priušti čovjek svojoj djeci koji pred njima udara njihovu majku ili u stanju kada oni to čuju?!!
  1. Da ‘udarac’ ne bude jak i da ne ostavlja nikakve tragove na koži, poput krvarenja ili da ostanu modrice, rana ili lom. Ako bi čovjek prouzrokovao lom, ranu ili krvarenje na tijelu žene on potpada pod kategoriju griješnika, vandala i onih koji ne žele da poprave svoje supruge već žele da im se osvete i žele njihovu propast ništa više. Takvog muža, u skladu sa islamskim pravom treba ispitati i adekvatno zakonski kazniti.

Iz risale Zabrana udaranja žene u islamu
Autori: Ahmed el-Emir & Čakora Fifijan
Pregled i verifikaciju izvršio: dr. Abdur-Rahman ibn Abdul-Kerim eš-Šiha
Izvor: Islamhouse
Kompletna risala je dostupna ovdje.

Bilješke:

1. Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi, djela i prićutna odobrenja.
2.  Nazvan je ‘oprosni’ jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon njega živio manje od tri mjeseca a nakon toga preselio svome Gospodaru.
3. Razvod braka na zahtjev žene.