Naslovnica Fetve Fetve iz fikha Kako se klanja dženaza namaz

Kako se klanja dženaza namaz

12869
dzenaza namaz

Način klanjanja dženaze namaza

Pitanje: Kako se klanja dženaza namaz?

Odgovor: Dženaza se klanja na sljedeći način:

1 Treba donijeti početni tekbir, nakon kojeg odmah treba učiti euzubilu, i ne treba se učiti početna dova. Potom će se proučiti bismilla i Fatiha, a nakon toga će se donijeti tekbir.

2Poslije tekbira se uče salavati na Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a to su oni salavati koji se uče u namazu na sjedenju.

3Zatim će se ponovo donijeti tekbir, te nakon njega učiti dove koje su predajama prenesene, kao što je: Allāhumma-gfir lehū ve-rhamhu ve ‘āfihi va'fu ‘anhu ve ekrim nuzulehu ve vessi‘ mudhalehu vagsilhu bil-mā'i ves-seldži vel-bered ve neqqihi minel-hatājā kemā neqqajtes-sevbel-ebjeda mined-denes ve ebdilhu dāren hajren min dārihi ve ehlen hajren min ehlihi ve zevdžen hajren min zevdžihi ve edhilhul-Džennete ve e'izhu min ‘azābil-kabri ve min azābin-nāri, vefsah lehu fī kabrih, ve nevvir lehū fīhi.

Ukoliko umrla osoba bude žensko neće se učiti Allahumma-gfir lehu, nego: Allahumma-gfir leha.

Ukoliko umrla osoba bude dijete učiće se: Allāhummedž’alhu li vālidejhi feretan ve edžren ve šefī'an mudžaben. Allāhumme seqqil bihi mevāzīnehumā, ve e'azim bihī udžūrehumā, ve elhiqhu bi sālihi selefil-mu'minīn, vedž'alhu fi kefāleti Ibrāhīm, ve qihī bi rahmetike ‘azābel-džehīm.

4Potom će se donijeti još jedan tekbir, nakon kojeg se ništa ne uči, nego se malo sačeka, a onda preda selam samo na desnu stranu.1

Autor: šejh Salih ibn Fevzan el-Fevzan
Izvor: Islamhouse
Priprema i naslov: Menhedz.com
Pomenuti način klanjanja dženaze namaza je utemeljen na vjerodostojnoj praksi Poslanika, alejhisselam.

Bilješka:

1 Vidjeti: El-Munteka min fetaval-Fewzan, 3/94.