Naslovnica Islam Allah mrzi zijevanje…

Allah mrzi zijevanje…

2692
adabi, islamski bonton, islamsko ponasanje

Zijevanje treba spriječiti koliko se može i staviti na usta ruku prilikom zijevanja.

Preneseno je od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:

„Allah voli kihanje, a mrzi zijevanje. Kada kihnete i kažete ‘el-hamdu lillah (hvala Allahu)’, obaveza je svakom muslimanu koji ga je čuo reći ‘jerhamukellah’ (Allah ti se smilovao).

A zijevanje je od šejtana pa neka ga spriječi koliko može. Ako kaže: ‘aaa…’ šejtan mu se smije.“ (Buhari mea’ el-Feth, 10/607; Muslim bi šerhi en-Nevevi, 18/122)

Prenio je Ebu Seid ei-Hudri, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:

„Kada zijevate, stavite ruku na usta, jer šejtan tada ulazi u tijelo.“ (Muslim bi šerhi en-Nevevi, 18/122)

Izvor: Zaštita od džina i šejtana – Vehid Abdusselam Bali