Naslovnica Islam Islam za početnike Osnova sreće

Osnova sreće

420
Allah, Allahova imena

Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah:

Uzvišeni Allah je odlikovao sina Ademovog dvijema stvarima, i one predstavljaju osnovu sreće:

Jedna od tih je da se svako novorođenče rađa sa fitrom (urođenim vjerovanjem u jednoću Allaha)

Stoga, kada duša bude ostavljena na svojoj fitri ona će potvrđivati da je samo Allah bog jedini, i voljet će Ga, i obožavat će Ga ne pridružujući mu ništa od stvorenja; ali pokvarit će je ono što će joj uljepšavati šejtani od ljudi i džina tako što će jedni drugima došaptavati neistinu.

I druga stvar je da je Uzvišeni Allah uputio ljude općom uputom, tako što je u njih urodio spoznaju i razloge znanja, i time što im je objavio knjige, te poslao Svoje poslanike.

Izvor: Medžmu'ul-fetava: (14/295, 296)
Prevod: Menhedž