Naslovnica Edeb - Odgoj Odgoj porodice Briga o potomcima i molba Allahu da ih sačuva mnogoboštva

Briga o potomcima i molba Allahu da ih sačuva mnogoboštva

551

Ovo kratko predavanje obuhvata kazivanje o brizi poslanika Ibrahima za svoje potomke i njegovoj molbi Allahu da ih sačuva od širka, pa ako je Ibrahim koji je bio poslanik imao strah od toga, onda smo mi preči da od toga strahujemo.

Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi

Prijevod: Senad Muhić

Izvor: Islamhouse.com

Priprema: Menhedz.com