Naslovnica Savremeni učenjaci Abdul-Aziz bin Baz Zekat na pozajmljeni novac

Zekat na pozajmljeni novac

204
fikh islamsko pravo

Pitanje: Ako čovjek posudi drugom čovjeku novac u vrijednosti nisaba – da li je obavezan davati zekat na taj novac?

Odgovor:

Ako je osoba kojoj čovjek posuđuje novac bogata, i u mogućosti da, kada god se od nje zatraži dug, vrati taj dug, onda je obavezan davati zekat na njega na kraju svake godine. Taj novac se smatra njegovim vlasništvom, a onaj koji ga je posudio je kao privremeni povjerenik nad tim imetkom.

U slučaju da njegov novac pozajmi siromah koji ga ne može vratiti (onda kada se od njega traži) ili osoba koja nije siromašna, ali je nemarna u vraćanju duga, po ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka, nije obavezan davati zekat na taj dug.

Nakon što uzme svoj novac od siromaha ili onoga koji namjerno odugovlači s dugom, i prođe godina dana od tog trenutka, obavezan je dati zekat na njega.


Odgovorio: šejh Ibn Baz
Iz knjige: Fetve uleme dvaju harema