Naslovnica Fetve Fetve iz fikha Da li hidžab mora biti crne boje?

Da li hidžab mora biti crne boje?

1847
Hidzab

Pitanje: Da li je zabranjeno da nosi odjeću u boji iako ispunjava uslove hidžaba? Ako je zabranjeno, ima li onda hadis ili ajet koji to potvrđuje? Šta se misli pod time kada se kaže da ne treba sam po sebi biti ukras?

Odgovor:

Hvala pripada Allahu.

Uslovi hidžaba žene muslimanke su već obašnjeni u pritanju pod brojem 6991.

Od tih uslova nije da treba biti crne boje. Žena može obući šta hoće, sve dok ta boja nije specifična samo za muškarce, i da ne nosi odjeću koja je sama po sebi ukras, tj. ukrašena i uljepšana na način da privlači poglede muškaraca zbog općenitog značenja ajeta:

“…i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta…” (Prijevod značenja En-Nūr, 24:31)

Po ovo potpada i ogrtač, ako je ukrašen. Ebu Davud (565) je zabilježio hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nemojte sprečavati Allahove robinje da idu u Allahove džamije, ali pustite ih da izlaze neukrašene.” Šejh Albani ga je ocijenio sahihom u Irva’ el-Galil, 515.

Rečeno je u ‘Avn el-Me'abud:

“‘Neukrašene’ znači da ne nose parfem, naređeno im je da tako izlaze napolje i zabranjeno im je da se mirišu, da nebi svojim parfemom izazivale strasti muškaraca. Pod to isto tako spadaju druge zabranjene stvari jer izazivaju strasti, kao što je ukrašena odjeća i vidljivi skupocjeni ukrasi.”

Ono što žena mora izbjegavati ako se pojavi pred muškarcima koji joj nisu mahrem jeste ukrašena odjeća, koja privlači poglede muškaraca.

Rečeno je u Fetava el-Ledžneh ed-Daimeh (17/100):

“Nije dozvoljeno ženi da izađe napolje u ukrašenoj odjeći koja privlači poglede ljudi, jer je to iskušenje za ljude.”

Također je rečeno (17/108):

“Nije neophodno da odjeća žene muslimanke bude samo crne boje. Dozvoljeno joj je da nosi bilo koju boju sve dok prekriva njen avret (stidni dio), ne sliči odjeći muškaraca, i nije uska tako da odslikaje oblik udova, ili tako tanka da se vidi ono što je ispod, i da ne izaziva strasti.”

I rečeno je (17/109):

“Nošenje crne boje ženama nije pod moranjem. Mogu nositi druge boje koje nose samo žene, koje ne privlače pačnju i ne izazivaju strasti.

Mnoge žene biraju crnu, ne jer je obavezna, nego jer je najdalje od toga da bude ukras. Ovo su predaje koje ukazuju da su ashabijke nosile crno. Ebu Davud (4101) prenosi od Um Seleme da je rekala: ‘Kada su riječi (ajet): ‘…i neka vela svoja spuste na džujubihinne (tj. svoja tijela, lice, vrat i grudi). (Prijevod značenja En-Nūr, 24:31)’ bile objavljene, žene ensarija su izašle napolje kao da su vrane na njihovim glavama zbog njihovih ogrtača.’ Šejh Albani ga je ocijenio sahihom u Sahih Ebi Davud.”

Stalna komisija za fetve (17/110) kaže:

“Ovo se treba razumjeti u kontekstu da znači da je njihova odjeća bila crne boje.”

A Allah zna najbolje.

Odgovorio: Šejh Muhammed b. Salih el-Munedždžid
Izvor: http://islamqa.info/