Naslovnica Fetve Kada je djevojčica obavezna da nosi hidžab?

Kada je djevojčica obavezna da nosi hidžab?

2181
Muslimanka, djevojčica, hidžab

Pitanje: Ako su ženskom djetetu počele da rastu dlake po tijelu da li je ona obavezna da nosi potpuni hidžab?

Odgovor:

Hvala pripada Allahu.

Osoba se ne smatra odgovornom sve dok ne dođe u pubertet. Prije puberteta on ili ona nisu odgovorni, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pero je podignuto od troga: od djeteta dok ne dostigne pubertet, od onoga koji spava dok se ne probudi i od onoga ko je izgubio pamet dok mu se pamet ne vrati.” Ebu Davud (4402). Na osnovu ovoga, djevojčica mora staviti potpuni hidžab kada dođe u pubertet.

Imaju tri znaka puberteta koji su zajednički i muškim i ženskim:

  1. Izbacivanje sjemena (u toku sna ili javi);
    2. Rast crnih dlaka oko polnog organa;
    3. Dostizanje petnaeste godine.

U slučaju djevojčica ima i četvrti znak, a to je:

  1. Menstruacija.

Ako se neki od ovih znakova pojave kod djevojčice, onda je obavezna da izvršava sve islamske dužnosti i da izbjegava sve harame. Jedna od dužnosti jeste i nošenje hidžaba.

Ali roditelj ili skrbnik djevojčice je dužan da nju navikne na činjenje obaveza i kolnjenje od harama prije puberteta, tako da odraste sa tim pa joj neće biti teško da se drži toga kada dostigne pubertet. Ovo je jedno od osnovih principa o brizi o djeci u šerijatu.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Učite svoju djecu namazu kada imaju sedam godina, a sa deset ih išibajte zbog namaza, i rastavite ih u posteljama.”

Zabilježili su ga Ebu Davud (495), Ahmed (2/187), od ‘Amra ibn Šu'ajba, od oca od djeda.

Slično se spominje u hadisu Sabure ibn Mu'abeda koji su zabilježili Ebu Davud (494) i Tirmizi (407). Koji kaže da je hasen sahih. Ovaj hadis je šejh Abdani ocijenio kao sahih u El-Irva’, 247.

Buharija (1960) i Muslim (1136) prenose u svojim sahihima od Rubejji'e bint Mu'avviz hadis u vezi posta Ašure i kada je naređen muslimanima. U ovom se hadisu kaže: “Nakon što smo se navikli posteći ga – tj. Ašuru – i naučili smo našu malu djecu da poste, išli bi u džamiju a njima bi napravili igračke od vune, pa ako bi neko od njih zaplakalo od gladi dali bi mu tu igračku (da se igra) do iftara.”

A u rivajetu kod Muslima: “Ako bi od nas tražili hranu, dali bi im igračku da ih zabavi dok ne završe post.”

Kaže imam Nevevi, rahimehullahu te'ala, u Šerhu Sahih Muslim (8/14): “Ovaj hadis opisuje navikavanje djece na izvršavanje obaveznih djela i navikavanje na činjenje ibadeta, ali ona nisu odgovorna.”

Ibn Kajjim, rahimehullahu te'ala, kaže u Tuhfeh Mevdud bi Ahkami-l-Mevlud (str. 162): “Iako dijete nije odgovorno, njegov skrbnik jeste i nije mu dozvoljeno da mu omogući činjenje zabranjenih stvari, pa da se navikne na njih i tako mu postane teško da se okani toga kasnije.”

A Allah najbolje zna i On je najmudriji.

Tako da ako se djevojčica približava pubertetu, ima bojazan da bi njeno ne nošenje hidžaba moglo dovesti u iskušenje mladiće. Tako da u ovoj situaciji njeni roditelji ili skrbnici moraju joj narediti da nosi hidžab da bi presjekli puteve koji vode u zlo i nemoral.

 A Allah zna najbolje.

Odgovorio: Šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid
Izvor fetve na arapskom: http://islamqa.info/en/20475
Izvor teksta: http://islam-pitanja-i-odgovori.blogspot.com