Naslovnica Edeb - Odgoj Ebu Bekr, radijallahu anhu, i posljedice jezika!

Ebu Bekr, radijallahu anhu, i posljedice jezika!

346
islamske teme ahlak

Od Eslema El-Adevija, rahimehullah, štićenika Omera b. El-Hattaba, radijellahu anhu, se prenosi da je rekao: ‘Video sam Ebu Bekra kako hvata svoj jezik i govori: „Ovo mi je donijelo mnogo problema!“1

Allahu ekber! Ovo su riječi Ebu Bekra Es-Siddika o njegovom jeziku, pa šta je nama preostalo da kažemo?! Samo zamisli riječi zbog kojih je Ebu Bekr toliko strahovao! I koji je razlog zbog kojeg je Ebu Bekr ovo izgovorio?!

Doista, to je strah od Allaha Uzvišenog, koji je učinio da strahuje zbog dozvoljenih riječi koje je izgovorio bez da za to ima potrebe, ili govora kojeg je izrekao na pogrešnom mjestu smatrajući to ispravnim!

Allaha mi, doista smo mi preči ovih riječi od Ebu Bekra Es-Siddika, radijellahu anhu! A mi smo ti koji govorimo mnogo više nego što radimo, i malo kad budemo sačuvani od gibeta, pa i ako budemo sačuvani od gibeta onda nismo sačuvani od slušanja i prešućivanja istog!

Uistinu, danas fitna govora nije ograničena samo na riječ koju čovjek izusti u nekom od svojih medžlisa kojem prisustvuju pet ili deset osoba, nego se veličina ovog medžlisa proširila kako bi dostigla na hiljade i hiljade, možda čak i milione, osoba u vrlo kratkom periodu pomoću društvenih mreža i savremenih komunikacija koje ljudi nose u svojim pametnim aparatima! Pa kada se jedna takva riječ proširi, onda je vrlo teško da je čovjek sustigne i ispravi.

Pa da li mi, o muslimani, nakon ovog vaza i savjeta Ebu Bekra dokučujemo i shvatamo važnost i opasnost naših riječi i govora?!

A bolje od svega toga jesu riječi našeg miljenika i Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u sahih hadisu: „Zaista čovjek (iz)govori riječi o čijem značenju ne razmišlja, a zbog kojih padne u Vatru dublje nego što je razdaljina između istoka.“2
Buhari je u svom Sahihu za ovaj hadis naslovio poglavlje: „Čuvanje jezika“.

I dovoljno je kao ukor muslimanu koji ne obraća pažnju da slaže i širi laži, iz želje za prestižom i popularnošću bez prethodne provjere, govor Poslanika u podužem hadisu koji govori o snovima, a kojeg bilježi Buhari:

„Usnio sam da su mi došla dva čovjeka i rekla: ‘Onaj kojeg si vidio da mu se probada vilica lažov je koji izmisli laž što se od njega prenosi do nakraj svijeta, zbog čega će mu se (ovo) činiti sve do Sudnjeg dana.'“.3 To jest kad god mu se porbode vilica, to će se ponoviti, Allahu se utječemo od toga.

Allahu naš, sačuvaj nas zla naših jezika, i učini nas od onih koji ne govore osim dobro.

Autor: Šejh dr. Omer El-Mukbil
Izvor: Medžalisut-tezkir (12 str.)
Priprema: Menhedž

Bilješke:

1 Ez-Zuhd (90 str.) od imama Ahmeda.
2 Buhari (6477), Muslim (2988).
3 Buhari (1386).