Naslovnica Edeb - Odgoj Da li zastrašivati djecu riječima: Allah će te baciti u vatru?

Da li zastrašivati djecu riječima: Allah će te baciti u vatru?

608
odgoj djece

„Ako budeš lagao, Allah će te baciti u vatru!“
„Ako budeš udarao svoga brata, Allah će ti upisati loša djela!“

Ovi izrazi su sami po sebi od laži koje zabranjujemo našoj djeci! Štaviše, moguće je da su i gori od same laži! Oni uzrokuju stvaranje lošeg mišljenja o Allahu Uzvišenom, i to u najopasnijem periodu tokom građenja ličnosti, a to je period djetinjstva.

Mi znamo da to dijete nije obveznik, i da ono nema grijehe. I zbog toga Allah nije besciljno odredio da doba djetinjstva bude takvo. Pa s kojim pravom mi Allahu pripisujemo djelo koje je On Uzvišeni sebi negirao, a to je obračunavanje i kažnjavanje djece?!

Odgajateljica će kazati: „Ali ja hoću da kod dijeteta povećam svijest o tome da ga Allah motri.“

Uredu, ali za to postoje mnoge druge metode, kao što su: „Dječače, zar ti ne voliš Allaha? Ovo što radiš Uzvišeni Allah ne voli. Dragi Allah ne voli laganje, naprotiv On voli istinu.“

Trebamo odgajati našu djecu tako što će preovladavati strana tergiba (umiljivanja): „Ako budeš ostavio to radi Allahovog lica, Uzvišeni Allah će ti povećati dobra djela i nagraditi.“ I ovo je ispravno, jer će i dijete imati nagradu ako učini dobro djelo radi Allahovog lica.

Hajde, spomenite mi samo jedan hadis u kome je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao nekom djetetu da će ga Allah kazniti? Štaviše, na primjer u Buharijinom Sahihu nalazimo da je El-Hasen b. Alijj, radijellahu anhuma, uzeo jednu hurmu od sadake (zekata) i stavuo je u usta, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ostavi je! Baci je! – da bi je on bacio.“ Zatim je upitao: „Zar ne znaš da mi, zaista, ne jedemo zekat (niti ikakvu sadaku)?“… a nije mu rekao da će ga Allah baciti u vatru, niti da će mu to upisati u loša djela.

Ako neko kaže: „Ali ja hoću da ih odvratim od harama.“ Odgovor je: Ali neka to ne bude lažima! I ne postoji ništa što bi odobrilo da kod djeteta stvoriš lošu sliku o Uzvišenom Allahu!

Upitao sam jednog mog prijatelja, koji se bavi statistikama o duševnim bolestima, pa mi je kazao da dijete, prije svoje osme godine, naginje stvaranju opipljivih slika, i kada čuje riječi kao što su: „Bacit će te u vatru!“ ono zamišlja nekog čovjeka koji je jako zao!

Uistinu, jako je bolno to da se u kršćanskim školama sa djecom koriste riječi: „Zatvori oči… otvori oči… Isus je taj koji ti je poklonio čokoladu!“, dok se u školama muslimana koriste riječi: „Allah će te baciti u vatru!“

Učiteljice, sestro moja draga, Allaha ti vodi računa!

Kada mi dođe sin i kaže: „Babo, učiteljica nam je pričala da ako budemo radili to i to, ući ćemo u vatru!“, ja sebe nalazim ispred dva izbora: da ga ostavim da misli kako Allah nije Milostiv! Ili da misli kako su tvoje informacije s kojima ga podučavaš o njegovoj vjeri netačne!

Molim te, nemoj nas stavljati u situaciju da moramo birati jedno od toga dvoga!

Napisao: Šejh dr. Ijad Kunejbi, https://t.me/EyadQunaibi
Prevod: Menhedz.com