Naslovnica Islam Biografije učenjaka i velikana Fatima – kćerka Allahovog Poslanika a.s.

Fatima – kćerka Allahovog Poslanika a.s.

1124

Fatima, radijallahu anha (Allah bio njome zadovoljan), bila je četvrta i najmlađa kći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Hatidža, radijallahu anha, rodila ju je kad je njen plemeniti otac imao trideset i devet godina. Njeno ime je bilo Fatima a nadimak Zehra.

Bila je vrlo dobra i plemenita, uz to bila je najinteligentnija i najdraža kći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Godinu dana nakon Fatiminog rođenja, njen poštovani otac bio je imenovan za Poslanika od Allaha, dželle šanuhu. Kada je porasla vidjela je svog oca okruženog neprijateljima sa svih strana. Bio je izložen strašnim mučenjima, proganjanjima i uvredama ali je sve to strpljivo i dostojanstveno podnosio.

Fatima, radijallahu anha, imala je samo deset godina ali je uvijek trčala da pomogne ocu kada god bi čula da ga nevjernici terorišu.

Jedne prilike Poslanik je klanjao kod Ka’be kada su došli Ebu Džehl i Ukbe ibnu Mu’ajt i još neke vođe nevjernika Mekke. Jedan od njih predložio je da donesu utrobu kamile i da je stave na vrat Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od nevjernika sam se ponudio da to uradi. Tako je utroba bila donijeta i stavljena na njegov vrat. Onda su se svi počeli smijati Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, nevolji. Neko je Fatimi, radijallahu anha, rekao o tome, našto je ona odmah otrčala tamo plačući. Skinula je utrobu sa Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, vrata, jecajući i proklinjući nevjernike kamenog srca. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, toliko je patio zbog ovih zlih djela da je zatražio pomoć od Allaha protiv takvih neprijatelja. Rekao je: ”O Allahu, kazni ove nevjernike i uništi Ebu Džehla i Ebu Leheba.”

Oči časnog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bile su pune suza zbog bespomoćnosti i patnje njegove nedužne kćeri. Tokom opsade Fatima, radijallahu anha, tri je godine podnosila sve vrste progona zajedno sa ocem i drugim članovima porodice. Kada su u Mekki okrutnosti nevjernika dostigle vrhunac i čak bio napravljen plan da se ubije Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Allah je naredio da se isele u Medinu. Nakon nekog vremena, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preveo je i ostale članove porodice uključujući i Fatimu, radijallahu anha.

Njen brak

Kada je Fatima, radijallahu anha, imala osamnaest i po godina, njen plemeniti otac ju je udao za svog amidžića Aliju, radijallahu anhu. On nam priča kako je došlo do ovog braka: “Ebu Bekr i Omer, radijallahu anhuma, su me savjetovali da se obratim Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i tražim ruku njegove kćeri. Kada sam rekao Poslaniku, on me je upitao: “Imaš li šta novca za svadbu?” Odgovorio sam da nemam. Onda je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Šta je sa tvojim oklopom koji si dobio od plijena u bitki na Bedru?” “Imam ga kod sebe” – rekao sam. “To je dovoljno.” – rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” Alija, radijallahu anhu, prodao je oklop Osmanu, radijallahu anhu, za 450 dirhema da bi mogao obaviti svadbu. Kasnije je Osman, radijallahu anhu, taj oklop dao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kao poklon posvećen njemu za ovu velikodušnost. Takve slavne ličnosti kao Ebu Bekr, Omer, Osman, Abdurrahman ibnu Avf i drugi Poslanikovi, sallallahu alejhi ve sellem, ashabi, radijallahu anhum, bili su prisutni na svadbi Alije i Fatime, radijallahu anhuma. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tom prilikom je rekao:

“Svi budite svjedoci da vjenčavam Fatimu i Alija uz mehr od 400 miskala prema Allahovoj volji.” Svadba je završena, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uputio je dovu za mladence: “O Allahu, podari ovom paru sreću i uzajamnu ljubav. Blagoslovi ih, obraduj ih plemenitom djecom.” Svadbeni ručak koji je organizovao Alija, radijallahu anhu, sastojao se od hljeba, hurmi, slatkiša, sira i ovčetine.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dao je svojoj dragoj kćeri poklon koji se sastojao od kreveta, dva pokrivača od platna, dva jastuka koja su bila napunjena suhim lišćem od palme, dva platna za male jastuke, dvije narukvice, dva kamena za oštrenje, jednu mješinu za vodu, jednu čašu i dva glinena ćupa.

Težak život i oskudica

Život Fatime, radijallahu anha, bio je bez lagodnosti i užitaka. Ona je bila strpljiva, suzdržljiva i teško je fizički radila. Morala je da radi tako puno fizičkih poslova da joj je koža na rukama postala gruba i od rada su joj se pojavljivali žuljevi. Odjeća joj je uvijek ostajala umazana od kuhanja, metenja i rada svih kućnih poslova. Često je imala plikove na leđima kao posljedicu nošenja teških mješina punih vode koje je morala stalno nositi sa izvora. Konačno jednog dana prišla je svom plemenitom ocu i rekla: “Dragi moj oče, nađi mi jednu služavku da mi pomogne u mojim svakidašnjim kućnim poslovima.”

Srce njenog plemenitog oca bilo je puno sažaljenja prema dragoj kćeri, ali je odgovornost preovladala i on je rekao: “Moja draga kćeri, siročadima šehida Bedra mora se posvetiti veća pažnja nego tebi.”

Zbog velike bijede Fatima, radijallahu anha, bila je bez hrane i po nekoliko dana. Često nisu imali šta da skuhaju. Puno puta su Fatima i Ali, radijallahu anhuma, zaspali gladni. Jednom je Fatima, radijallahu anha, bila bolesna. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao je da je posjeti. Nije na sebi imala dovoljno odjeće da pokrije cijelo tijelo. On joj je dao nešto svoje lične odjeće, i kada je pokrila cijelo tijelo on je ušao. Upitao ju je za zdravlje. Rekla mu je: “Dragi moj oče, osjećam velike bolove u cijelom tijelu. Osim toga nemam ništa da jedem i gladna sam.” Oči časnog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, napunile su se suzama i rekao je: “Zar ne bi voljela da budeš najodabranija među svim ženama na svijetu?”

Jedne prilike Ebu Ejjub el-Ensari, radijallahu anhu, pozvao je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na ručak koji se sastojao od pečenog ovčijeg mesa i hljeba. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stavio je malo mesa na hljeb, zamotao ga i dao jednom dječaku, pa rekao: “Molim te odnesi ovo mojoj dragoj kćeri Fatimi. Ona također kao i ja nije jela posljednjih sedam dana.”

Isti je bio slučaj u pogledu odjeće. Jednom je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao kod svoje drage kćeri. Fatima, radijallahu anha, nosila je prostu odjeću od kamilje dlake. Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio ovu prostu odjeću na svojoj kćeri, suze su mu se pojavile u očima i rekao je: “O Fatima, budi strpljiva i izdrži ovu bijedu i oskudno stanje sa zadovoljstvom tako da možeš uživati u vječnim vrtovima.”

Slično, jedne druge prilike kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao da posjeti Fatimu, radijallahu anha, zatekao ju je sa malim komadom tkanine na sebi koji nije mogao da pokrije cijelo tijelo. Nije mogla priuštiti sebi da kupi veći komad.

Bračni život

U svakodnevnom životu, desi se da se čovjek i žena međusobno posvađaju. To je naše uobičajeno iskustvo. Fatima i Ali, radijallahu anhuma, također su u nekim prilikama bili ljuti jedno na drugo. Ovo je bilo prirodno, pošto su i oni ljudi kao i svi mi. Međutim, njihova neslaganja su bila prolazna, tako da bi se pomirili i zaboravljali nasuglasice.

Jednom je Ali, radijallahu anhu, zbog nečega morao da povisi glas na Fatimu, radijallahu anha. Bila je zbog toga žalosna te se požalila svom ocu. Ali, radijallahu anhu, ju je slijedio. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo je cijelu priču pa je rekao: “Draga kćeri, reci mi da li si ikad vidjela muža koji kao Ali, tiho slijedi svoju ženu?” Čuvši ove mudre i ljubazne riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Fatima i Ali, radijallahu anhuma, su se odmah pomirili.

Slično, jedne prilike, Fatima i Ali, radijallahu anhuma, su se posvađali. Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo za to bio je veoma tužan i zabrinut. Otišao je odmah njihovoj kući i pomirio ih. Kada se vratio kući, nakon uspješno obavljenog posla, lice mu je sjalo od radosti. Neko je rekao: “O Allahov Poslaniče, danas izgledaš vrlo sretan. Zašto je to tako?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Da, danas sam veoma sretan. Pomogao sam dragim osobama da prijateljski riješe svoju nesuglasicu.”

Jednom su Alija, radijallahu anhu, nagovorili da oženi kćer Ebu Džehla, jednog od glavnih neprijatelja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Fatima, radijallahu anha, saznala za ovo osjećala je tegobu i otišla je svom poštovanom ocu da mu saopšti vijest. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je zabrinut kada je čuo za to. Otišao je u džamiju, popeo se na mimber i obratio se ljudima: “O moj narode, slušajte me. Ja nikada neću dozvoliti ovaj brak. Fatima je dio mene. Ko god je uznemirava, uznemirava i mene. Neću vam nikada reći da je nešto što je Allah zabranio dozvoljeno niti što je Allah dozvolio zabranjeno. Ali istovremeno neću dozoliti da kći Allahovog Poslanika živi u istoj kući sa kćerkom Allahova neprijatelja. Međutim, ako Ali želi neka prvo razvede Fatimu i tek onda neka oženi Ebu Džehlovu kćer.”

U toku ovog govora, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ukazao na svog zeta Ebul-Asa kome bila je ponuđena najljepša djevojka iz plemena Kurejš pod uvjetom da se razvede od Zejneb, ali on je odlučno odbio da to uradi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ukazujući na ovaj slučaj pohvalio Ebul-Asa. Ali, radijallahu anhu, kada je čuo ovo i vidio koliko je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nezadovoljan ovom ponudom, odustao je od vjenčanja sa Ebu Džehlovom kćerkom.

Karakter Fatime, radijallahu anha

Fatima, radijallahu anha, veoma je ličila na svog dragog oca. Njen karakter i ponašanje bili su jednostavno za primjer. Aiša, radijallahu anha, Majka vjernika, kaže da niko drugi ne liči tako Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u navikama i ponašanju kao Fatima, radijallahu anha. Ona je bila stidljiva i čak nije voljela da se dženaza mrtve žene nosi bez pokrivača, pored toga što je bila umotana u ćefine, da ne bi bila izložena pogledu ljudi. Zbog toga prije njene smrti ona je izrazila želju da njen tabut bude prekriven velikim čaršafom i da bude sahranjena noću da je ne bi vidjele osobe koje joj nisu u rodu.

Uprkos siromaštvu i gladovanju, Fatima, radijallahu anha, bila je velikodušna i plemenita. Jednom dok je postila, prela je vunu cijeli dan. Uveče, kada je dobila nadnicu, kupila je nešto ječma, pomiješala ga sa brašnom i ispekla male hljepčiće. Nakon posta, kada je sjela da jede, jedan siromah je pokucao na vrata tražeći malo hrane. Uzela je hljepčiće i dala ih siromašnom dječaku. Dala je hljepčiće, iako ni sama nije imala dovoljno i morala je da zaspi gladna. Slijedećeg dana je ponovo postila i kada je sunce zalazilo spremala se za iftar, jedan siromah je došao na njena vrata moleći malo hrane. Dala mu je hranu i otišla na spavanje gladna. Treći dan se ponovila ista stvar, dala je hranu zarobljeniku koji je bio oslobođen istog dana.

Fatima, radijallahu anha, je imala puno vjere u Allaha, džellešanuhu. Na bajram, kada su Husejn i Hasan (Fatimini sinovi, op.M), Allah bio njima dvojicom zadovoljan, bili vrlo mladi, vidjeli su da ljudi nose novu odjeću. Obojica su prišli majci i rekli: ”Majko, danas je bajram. Ljudi nose novu odjeću. Gdje su naša nova odijela? Dopusti nam da je uzmemo i da je obučemo i daj nam nešto da jedemo.”

Kada su djeca navalila da im da novu odjeću, oči su joj se napunile suzama. Otišla je da klanja namaz, a onda je rekla: “O Allahu, sva Ti se pokoravam, ali sam nesposobna da podnesem muku i neimaštinu moje djece. Molim Te podmiri ih.” Još je molila u dovi kada je neko pokucao na vrata. Kada je otvorila, vidjela je čovjeka kako drži odjeću za djecu i torbu punu hrane. Fatima, radijallahu anha, zahvalila je Allahu na darežljivosti i milosti, a zatim je postavila puno hrane za svoju djecu, a onda ih poslala vani u novoj odjeći.

Fatima, radijallahu anha, bila je najljubaznije dijete Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jednom je on rekao: “Fatima je dio mene. Ko god uznemirava Fatimu, uznemirava i mene.”

Porodični život Fatime, radijallahu anha, bio je težak. Otklanjala je žuljeve koji bijahu na njenim rukama. Donosila je vodu sa izvora u teškim mješinama što je prouzrokovalo plikove na njenim leđima. Od metenja, čišćenja, kuhanja i rada svih kućnih poslova, odjeća joj je uvijek ostajala umazana. Sama je spremala svoje oskudne obroke. Jednog dana bila je tako jako umorna i neraspoložena da je tražila od oca da joj nađe služavku za pomoć u kući. Ali joj to časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije mogao udovoljiti.

Smrt

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je da će Fatima, radijallahu anha, biti prva među rodbinom koja će ga sresti u Džennetu što se i obistinilo. Jedva da je prošlo šest mjeseci od smrti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a umrla je i Fatima, radijallahu anha, trećeg dana ramazana. Imala je samo 29 godina.

“Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un” “Pripadamo Allahu i Njemu ćemo se vratiti.”

Za smrt je unaprijed pripremila velike ćefine kojima će je mrtvu pokriti. Tijelo je odneseno na mezarje “Džennetul-bekijje”. U mezar su je spustili Abdullah ibnu Abbas, Fadl ibnu Abbas i Alija, radijallahu anhum. Ukopana je po noći kako je željela. Zbog mnoštva ljudi koji su prisustvovali njenoj dženazi nisu svi imali čast da je isprate do njenog mezara.

Djeca

Fatima, radijallahu anha, je imala tri sina: Hasana, Husejna i Muhsina i tri kćeri: Rukajju, Ummu Kulsum i Zejneb. Rukajja i Muhsin su umrli u djetinjstvu. Hasan i Husejn, radijallahu anhuma, izrasli su do muževnog doba i njihova imena će uvijek sjati na stranicama islamske historije kao sunce i mjesec. Ummu Kulsum se udala za Omera el-Faruka, radijallahu anhu, sedamnaeste godine po hidžri. Imali su jednog sina Zejda i kćer Rukajju. Zejneb, radijallahu anha, treća kći Fatime, radijallahu anha, bila je udata za Abdullaha ibnu Džafera Tajjara. Imali su dva sina Abdullaha i Avna, radijallahu anhuma.

Posebna odlika Fatime, radijallahu anha, je da se porodična loza Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nastavlja preko nje. Neka Allah obaspe Svojom bezgraničnom dobrotom pobožne ljude i žene, a da i mi dobijemo Njegovu bezgraničnu dobrotu i na ovom i na budućem svijetu. Amin!

Iz knjige: Kćerke časnog Poslanika sallallahu alejhi we sellem
Autor: S.M. Medeni Abbasi