Naslovnica Islam Islam za početnike Kako izbjeći griješenje

Kako izbjeći griješenje

1313
Pejsaz-prelijepo-640

Bogobojaznošću se čovjek može sačuvati grijeha jer je to suština lijeka.

Zatim, iskrenim pokajanjem Allahu, dželle šanuhu, da nas uputi na pravi put, da nam omili činjenje dobrih djela, a da nam pomogne da zamrzimo loša djela.

Od toga (čuvanja od grijeha) jeste i sljedeće:

  • da se čovjek bori sa samim sobom,
  • da spriječi uticaj strasti,
  • da čvrsto odluči ostaviti griješenje,
  • da čini dobra djela, posebno nafilu,
  • da se druži sa dobrima, sa onima koji su pobožni, koji su od koristi islamu i muslimanima, i
  • da se kloni grješnika i onih koji su daleko od Allahove vjere.

Kaže Allah:

“Onoga dana kada svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio i rđavo djelo koje je učinio poželjet će da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na sebe podsjeća i Allah je blag prema svojim robovima.” (Sura, Ali-lmran, ajet 30)

Iz knjige „Allahove zabrane“
Autor: Muamer Duvnjak
Obrada: Menhedz