Naslovnica Fetve Fetve iz fikha Kakav je propis nošenja ogrlica za muškarce?

Kakav je propis nošenja ogrlica za muškarce?

3557
Ogrlica za muskarce

Pitanje:

Ja viđam puno momaka – pa čak i neke od mojih prijatelja – kako nose konopce na svojim vratovima, a uobičajeno je da na tim konopcima budu zakačene slike nekih ubijenih boraca, ili obiležja Palestine ili Mesdžidul-Aksa, pa kakav je propis nošenja istih za muškarce, bilo to sa slikama ili bez? I Allah vas nagradio svakim dobrom.

Odgovor:

Sva zahvala pripada Allahu, a zatim:

Ovi konopci koji se nose na vratu, ne izlaze iz sljedeća dva oblika:

Prvi: da na njima ima slika živih bića, stoga nije dozvoljeno nositi ih, ni za muškarce a ni za žene.

Drugi: da na njima nema takvih slika, pa ako se to tiče žena samo, onda je dozovljeno ali pod uslovom da nema nikakve druge šerijatske prepreke.

Ali ako se pak, nošenje tih konaca odnosi na muškarce, onda nije dozvoljeno, jer je nošenje ogrlica od stvari koje su specifične samo za žene, tako da nošenje lančića spada u oponašanje žena, i u većini slučajeva te lančiće nose osobe koje su muhannes,[1] utječemo se Allahu od toga.

A u hadisu kojeg prenosi Ibn Abbas se spominje: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je muškarce koji oponašaju žene i žene koje oponašaju muškarce“. [2]

Također, šejh Usejmin je upitan o propisu nošenja lančića od strane muškaraca, pa je odgovorio:

„Nošenje lančića radi uljepšavanja je zabranjeno, zato što je to od karakteristika žena, i to je oponašanje žena, a Poslanik je prokleo one muškarce koji oponašaju žene. Dok kada je u pitanju zlato, onda su zabrana i grijeh još strožije i većeg stepena iz dva aspekta, prvi zato što je zlato zabranjeno muškarcima, a drugi zato što to spada u oponašanje žena. I još gore od toga je kada na tom lančiću bude slika živih bića, a najgore je kada na njemu bude krst, doista, je ovo zabranjeno pa čak i kada je žena u pitanju, haram joj je da nosi ukras koji posjeduje sliku, svejedno bila to slika insana ili hajvana, ptice ili nečeg drugog, ili da na njemu ima krsta, i ovo – ciljam na nošenje ukrasa koji posjeduje slike – je zabranjeno i za muškarce i za žene, nije dozvoljeno da bilo ko od njih nosi ukras ne kojem se nalazi slika neke životinje ili krst, a Allah najbolje zna“.[3]

Stoga, ove stvari (konopci, ogrlice isl) koje se nose, ako se predpostavi da ih muškarci ne nose radi uljepšavanja, onda one ne izlaze iz oponašanja žena u nošenju ogrlica, i oponašanja bestidnika i dvospolaca u njihovim postupcima i odijevanju, i zato je obaveza da se to uopćenito zabrani i onemogući muškarcima, a obilježavanje dotičnih stvari može se ostvariti i na drugi način mimo nošenja tih ogrlica, a Allah najbolje zna.

Izvor fetve: http://islamqa.info/ar/161563
Prijevod: Menhedz.com
Bilješke:

[1] Riječ muhannes je arapskog porijekla, a znači sljedeće: ženskast, dvospolan, hermafroditski.
[2] Buhari (5885).
[3] Medžmu'u fetava Ibn Usejmin (11/97).

Comments are closed.