Naslovnica Edeb - Odgoj Kako ćeš se bojati Allaha dž.š.

Kako ćeš se bojati Allaha dž.š.

1193
Islamski wallpaper

Ovo su vrata na koja ulaze samo plemenite i dostojanstvene duše, duše koje teže dobru i ne prodaju ono što je vrijedno za beznačajne stvari.

Nakon što smo objasnili veličinu bogobojaznosti i čežnju duše za njom neko će možda upitati: “Tako ti Allaha, kako da doprem do ovog dragulja duše i dospijem do ovog plemenitog položaja, jer vjernik kada bude podstaknut na neko dobro želi ga učiniti, a kada ga uplaši neko zlo bježi od njega. Nema dobra u onome na koga ne utiču prijekori niti naredbe.”

Gazali, Allah mu se smilovao, je rekao:

“Vrijednost bogobojaznosti leži u tome što ona ovlada dušom snagom odlučnosti i spriječi je od činjenja svakog grijeha i sačuva je od svake nasrtljivosti. Kada to uradiš iskazao si bogobojaznost u svojim očima, ušima, jeziku, srcu, stomaku, stidnom mjestu i svim ostalim organima. Zauzdao si svoju dušu uzdom bogobojaznosti.

Znači, onaj ko želi da se boji Allaha mora čuvati svojih pet organa koji su osnova: oči, uši, jezik, srce i stomak. Čovjek mora čuvati ove organe štiteći ih od svega onoga što može nanijeti zlo. Posebno u pitanjima vjere kao što su grijesi, zabranjene stvari, ali i pretjerivanje i nasrtljivost i u dozvoljenim stvarima. Kada se ovi organi ovako sačuvaju onda se može nadati da će se sačuvati i ostali tjelesni organi.”

Ako upitaš: “Kako ću ovih pet organa sačuvati od neposlušnosti Allahu dž.š.,? Kako ću ih staviti u pokornost Allahu? Ovo je suština pitanja, vrhunac nadanja i vodič do milosti Veli-čanstvenog!” Kažem ti: U narednim stranicama ću objasniti i sebi i tebi ovaj put, a od Allaha dolazi uspjeh! Ovo sam sažeo u pet stvari:

  1. Ljubav prema Allahu neka ti ovlada srcem, pa ono zaboravlja sve drugo i žrtvuje sve što želi za Njega.
  2. Da svim svojim srcem budeš svjestan Allahove kontrole i postidiš se Njega istinskim stidom.
  3. Da spoznaš koje zlo i bol te očekuju na putu neposlušnosti i grijeha.
  4. Da spoznaš kako ćeš poraziti svoju strast i biti pokoran svome Gospodaru.
  5. Da upoznaš šejtanske zamke i spletke čuvaš se njegovih vesvesa i rovarenja.

Autor: Ahmed Ferid
Iz knjige: Bogobojaznost
Pripema: menhedz.com