Naslovnica Fetve Kako da pomognem prijatelju koji se ne želi liječiti?

Kako da pomognem prijatelju koji se ne želi liječiti?

519
dzinni, psihicki problemi, sihr

Pitanje:

Prijatelj je nedavno obolio od nekih psihičkih problema, ima simptome paranoje. Supruga ga izbacila iz stana i okrenula djecu protiv njega. Ima troje djece; dva sina i kćerkicu, koji ne žele imati nakav kontakt s njim. Doveo sam ga kući kod sebe, iako je ekscentričan i paranoičan, ipak nije nasilan. U biti, sumnja da je neko postavio sihire njemu i njegovoj porodici. Uprkos njegovim sumnjama i frustriranosti kroz koju prolazi, odbija bilo kakvu pomoć. Čak smatra da je to iskušenje i da treba sačekati dok Uzvišeni Allah ne otkloni ove nedaće. Moje pitanje glasi: „Ako ne želi prihvatiti ničiju pomoć kako bi se izbavio iz ove situacije, na koji način da znam da li je opsihiren?

Odgovor:

Hvala Allahu!

Da, ono kroz šta prolazi tvoj prijatelj, bez obzira na to da li je to organska bolest ili sihir, ili je neko psihičko oboljenje i slično, predstavlja također iskušenje od Uzvišenog Allaha, koje je kao i svako iskušenje kroz koje prolazi čovjek na ovom svijetu. Dakle, dobro je što to tvoj prijatelj shvata.

Ali, nije dobro niti je ispravno misliti kako je potrebno sačekati da Uzvišeni Allah otkloni ovaj problem od njega. Vjerovanje u Allahovo određenje ne kosi se s poduzimanjem potrebnih koraka, jer Uzvišeni Allah kad odredi nešto, On odredi i uzroke koji su doveli do toga. Sitost je Božija odredba, a ona se postiže jedenjem; dijete je dio Božije odredbe, a ono se stječe stupanjem u brak itd.

Od Ebu Hurejre, Allah mu se smilovao, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allah nije spustio ni jednu bolest, a da za nju nije dao lijek.“ (Bilježi Buhari, 5678.)

Iz navedenog se vidi da je Uzvišeni Allah za sve bolesti odredio i odgovarajući lijek. Zna lijek onaj ko zna, a ne zna onaj ko ne zna.

Obaveza ti je da lijepo postupaš sa svojim bratom i uvjeriš ga da se počne liječiti. Najbolje bi bilo da se liječenje usmjeri u dva pravca: medicinsko liječenje koje poduzima svako onaj ko je u njegovoj situaciji, potom pokušati provjeriti da li je opsihiren tako da se podvrgne učenju rukje kod nekog poznatog učača rukje.

Allah najbolje zna!

Izvor: Islamqa
Prevod: Islampo
Obrada: Menhedz