Naslovnica Kur'an Preporuke za pamćenje Kur'ana

Preporuke za pamćenje Kur'ana

933
Učenje Kur'ana

1. Da pročistiš svoj nijet za učenje Kur'ana napamet.

2. Treba da popraviš svoj izgovor pamteći pred učiteljem ili dobrim učačem.

3. Treba da odrediš sebi koliko ćeš učiti napamet svakog dana. Najbolje je da učiš svaki dan po pet ajeta. Ebu Alije kaže: “Učite Kur'an po pet ajeta, jer tako vam bolje ostaje u pamćenju, a i Džibril je dolazio sa po pet aJeta.”

4. Ne smiješ svoj dnevni dio preći prije nego ga dobro upamtiš.

5. Treba da vodiš računa i koristiš isti Mushaf za učenje, da ne mijenjaš štampu.

6. Treba da razumiješ i razmišljaš jer to je jedan od najkraćih puteva za pamćenje.

7. Treba da izabereš vrijeme u kojem ćeš učiti napamet, shodno svojem raspoloženju. Neka istraživanja su potvrdila da imaju ljudi koji su najaktivniji ujutru, i takvih je većina, ali ima i drugih koji su najaktivniji noću. Većinom, najbolje vrijeme za učenje napamet je vrijeme poslije sabah-namaza.

8. Treba što češće da se preslušavaš i ponavljaš tako što ćeš naučeno ponavljati uz ono što si novo naučio i tako će se postupno povećavati količina upamćenog.

9. Treba da stalno ponavljaš naučeno, učeći na namazima ono što si upamtio.

10. Jedan od najboljih metoda u pamćenju i očuvanju upamćenog je da vodiš računa o sličnim ajetima, jer u Kur'anu ima oko dvije hiljade sličnih ajeta.

11. Također treba, brate, da što više dova učiš i da se obraćaš što češće Uzvišenom Vladaru da ti olakša pamćenje.

Allah među nama učini svoju Knjigu.
Potrudite se njome protiv neprijatelja.
Možda će Gospodar Arša, braćo, da nas čuva,
od sve nevolje, nedaće i straha.
Učinit će nas od onih kojima je Knjiga Zagovornik,
ako zaborave da se podsjete.

Iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”
Autor: Ejmen Ahmed Muzejjen
Priprema: Menhedž