Naslovnica Islam Brak i porodica Propisi i pravila višeženstva: Šta suprug mora da obezbjedi svojoj supruzi što...

Propisi i pravila višeženstva: Šta suprug mora da obezbjedi svojoj supruzi što se tiče stanovanja?

86
Propisi i pravila visezenstva u islamu

10. pitanje: Šta suprug mora da obezbjedi svojoj supruzi što se tiče stanovanja?

Odgovor:

Pod stanovanjem se cilja na prostor koji je namijenjen za stanovanje, a dužnost je muža da svojoj supruzi omogući mjesto stanovanja koje odgovara njenom društvenom nivou shodno njegovim mogućnostima, a to je zbog ajeta u kojem Uzvišeni Allah kaže: Njih ostavite da stanuju tamo gdje i vi stanujete, prema svojim mogućnostima.1

Poznati hanbelijski učenjak, imam Ibnu Kudame, rahimehullah, u svojoj knjizi „El-Mugni“ spominje sljedeće: „Ako je obaveza obezbijediti stanovanje ženi koja je u svom čekanju (nakon opozivnog razvoda), pa supruga koja je u samom braku daleko je preča da joj se obezbjedi stanovanje. Kaže Uzvišeni: Prema njima se lijepo ophodite2, a od lijepog ophođenja prema njoj (supruzi) jeste da joj se obezbjedi mjesto stanovanja, zato što time postaje neovisna od drugih, te ima mogućnost da se zaštiti od pogleda stranaca; kao što joj se, također, omogućava slobodno kretanje, intima, i čuvanje ličnih stvari.“3

Obezbjeđivanje stanovanja biva shodno mogućnostima muža, jer je to potvrđeno u riječima Uzvišenog: Njih ostavite da stanuju tamo gdje i vi stanujete, prema svojim mogućnostima, što znači shodno tome koliko je muž imućan, kao što se to navodi u knjizi „Garibul-Kur'an“ od imama Ibnu Kutejbeh.

Također, Uzvišeni Gospodar kaže: Neka imućan prema bogatstvu svome snosi trošak dojenja, a onaj koji je u oskudici, neka izdvaja prema tome koliko mu je Allah dao. Allah nikog ne zadužuje više nego što mu je dao; Allah će, sigurno, poslije tegobe, olakšanje dati.4

Ako bi se muž oženio još jednom ženom, obaveza mu je da i njoj obezbjedi stanovanje kao što je obezbjedio prvoj ženi, zato što je tako postupao i Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.

Iz knjige: „Su'alat fi te'addudiz-zevdžat“ (27. str.)
Autor: Muhammed b. S'ad Eš-Šehrani
Prijevod i obrada: Menhedž
Ostali tekstovi iz istog serijala ovdje.

Bilješke:

1 Et-Talak, 6.
2 En-Nisa, 19.
3 El-Mugni (9/237).
4 Et-Talak, 7.