Ništa nije kao Allah│šejh Abdullah el Gunejman

458

Šejh Abdullah el-Gunejman odgovara na sumnje onih koji Allahu pripisuju svojstva stvorenja.

Izvor: Islamhouse