Naslovnica Akida Obavljanje namaza iza osobe koja dovi za taguta

Obavljanje namaza iza osobe koja dovi za taguta

472
Zalazak sunca

Pitanje: Es-Selamu alejkum ve rahmetullah ve berekatuhu!

Uvaženi šejhu:

Kakav je propis džume-namaza i ostalih namaza, koji se klanjaju iza imama koji dovi za tagute (otpadničke vladare), jer mnoštvo je izreka o ovoj temi izrečeno?

I gdje trebam da obavljam namaze kada je to stanje većine imama i daija?

Molim Allaha da te obilato nagradi!

Odgovor: U ime Allaha,

Sva zahvala pripada Allahu i salavat i selam neka je na Allahovog Poslanika.

Uvaženi brate,

Ne smiješ ostavljati namaz u džamiji (džematu), osim ako zasigurno znaš da je dotični imam počinio kufr koji ga izvodi iz milleta (vjere, op.M).

Sve ostalo, što je ispod toga od grijeha, novotarija i laskanja (tagutu) nisu razlozi da napustiš klanjanje namaza u džematu.

Dova imama upućena za otpadničkog vladara, u smislu da ga Allah uputi, pomogne da vlada Allahovom knjigom i sunnetom ili da ga pomogne u onome što Allah voli i čime je zadovoljan, ili da ga pomogne u onome što je dobro za državu i njene stanovnike i tome sličnim dovama, koje ne predstavljaju pomaganje taguta i njegovih nevjerničih zakona, te pomaganje taguta protiv muvehida, sve predhodno se smatra novotarijama koje nisu postojale u najboljim generacijama ovog ummeta. Učenjaci (selefa) su smatrali dovu upućenu za muslimanskog vladara koji vlada Allahovom knjigom na minberu za vrijeme džume novotarijom. Kako je tek onda kada se ona upućuje za otpadničkog vladara?

Ali ovo ne spriječava obavljanje džuma-namaza iza ovog imama koji upućuje dovu (za taguta), sve dok to ne predstavlja pomaganje taguta i njegovog širka, kao što je spomenuto.

Zbog toga ne trebaju ovakve novotarije koje ne predstavljaju kufr biti razlog napuštanja namaza u džematu ili zapostavljanje toga.

Osim ako ti bude potvrđeno iz jasnog dokaza, da je dotični imam pozivač i evlija (zaštitnik, štićenik) taguta i njegov pomagač.

Iza ovakvog se ne smije klanjati jer nije od muslimana niti je od njihovih pobožnjaka niti je od njihovih griješnika, za kojima je namaz dozvoljen, shodno izjavama ehlus sunneta o klanjanju namaza iza pobožnjaka i griješnika.

U svakom slučaju odgovarali smo na slična pitanja na drugim mjestima, koje možeš naći, koja su objavljena kao npr. naši odgovori na neka pitanja u zatvoru Suwaqa.

Također, imaš našu podrobnu studiju pod nazivom “Džamije razdora (mesdžidu-d- dirar) i obavljanje namaza za evlijama taguta i njihovim repovima”, čije je štampanje Allahovom dozvolom završeno.

Es-Selamu alejkum!

Prijevod: SalafiMediaBalkan