Šta je to, ustvari, ibadet | Šejh Salih el-Usajmi

275

Šta je, zapravo, ibadet? Koja je razlika između robovanja i ibadeta? Kada je ibadet ispravan, a kada nije? Ova i druga pitanja o ibadetu pojašnjava poznati šejh Salih el-Usajmi. Okoristite se i preporučite drugima.