Naslovnica Fetve Šta je za djevojku najvažnije pri odabiru sebi muža i je li...

Šta je za djevojku najvažnije pri odabiru sebi muža i je li grijeh odbiti pobožnog prosca

874
Islamski brak i porodica

PITANJE: Šta je najvažnije na osnovu čega djevojka odabire sebi muža i da li je odbijanje pobožnog momka izlaže kazni od Allaha, dž. š.?

ODGOVOR: Najvažnije karakteristike na osnovu kojih djevojka treba odabrati sebi muža jesu ćudoređe i vjera. Imovina i porijeklo drugorazredne su stvari, a najvažnije je, kao što rekosmo, da mladoženja (prosac) bude pobožan i lijepog ahlaka, jer žena sa takvim čovjekom neće izgubiti ništa. Ako je zadrži u braku, zadržat će je na lijep način, a ako je pusti, pustit će je uz dobročinstvo. Uz to, pobožan i moralan čovjek blagoslovljen je za svoju ženu i potomsvo, jer oni od njega uče vjeru i moral.

U slučaju da prosac nema ove karakteristike, djevojka ga neće prihvatiti, naročito ako se radi o onome ko je nemaran u vezi namaza, ili, ne daj Bože, pije alkohol. Oni koji uopće ne klanjaju nevjernici su i njima nije dopuštena ženidba sa vjernicama, niti je vjernicama dopuštena udaja za njih.

Važno je, dakle, da djevojka obrati pažnju na vjeru i moral. Ako se uz to nađe i lijepo porijeklo, onda je to još potpunije, jer je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Kada vam dođe (kao prosac) neko čijom ste vjerom i moralom zadovoljni, oženite ga.”

Najbolje je, svakako, da u tim karakteristikama postoji ekvivalentnost između momka i djevojke.

Šejh Ibn-Usejmin
Izbor iz fetvi za žene
Priprema/naslov: Menhedž