Naslovnica Edeb - Odgoj Popravljanje zajednice Odbrana časti muslimana

Odbrana časti muslimana

323
odlazak u dzamiju

Poslanik, alejhissalatu vesselam, je rekao: “Ko brani vjernika od munafika, Allah pošalje meleka koji će braniti njegovo meso na Kijametskom danu od Džehennema. Onaj ko optuži muslimana nečim, želeći da ga ocrni i osramoti, Allah će ga zadržati na Siratu (džehennemskom mostu) sve dok ne odustane od onog što je rekao.”1

Bilježi se od Džabira da je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao: “Ko stane u odbranu brata, u njegovom odsustvu, Allah će ga pomoći i na dunjaluku i na Ahiretu.”2

Musliman je obavezan da svoj jezik koristi kako bi popravio stanje među ljudima.

Poslanik, alejhissalatu vesselam, je rekao: “Nije lažljivac onaj koji miri ljude, pa kaže dobro, ili uveliča dobro.”3

Poslanik, alejhissalatu vesselam, je rekao: “Hoćete li da vam kažem šta je veće i bolje od stepena (dobrovoljnog) namaza, posta i sadake?” Prisutni su rekli: “Hoćemo, naravno.” On je rekao: “Izmiriti zavađene.” Onda je rekao: “Zavaditi sukobljene je pogubno.”4

Iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”
Autor: Ejmen Ahmed Muzejjen 

Bilješke:

1 Albani ga ocjenjuje kao dobar u Sahihu suneni Ebi Davud, 4883.
2 Ibn Ebi Dunja u Essamtu, 246, i drugi.
3 Buhari, 2692; Muslim, 2605.
4 Tirmizi, i kaže da je hasen sahih, a Albani kaže da je vjerodostojan, 4919.