Naslovnica Islam Islamska psihologija Spoznaj šejtana i njegovu ulogu

Spoznaj šejtana i njegovu ulogu

854
Islam i psihologija

Razumjeti šejtana od najveće je važnosti. Njegovo ime se, na žalost, redovno spominje, češto kao “onaj koji zavodi ljude”. Međutim, ako se razumije njegova prava priroda, njegov stepen destrukcije i zavođenja koji se vide u svijetu oko nas, drastično će se povećati značaj koji se daje njegovom imenu i asocijacijama u vezi s njim.

Ajeti:

“O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni.” (Bekare: 208)

Tumačenje: spominje se naredba da se osoba posveti Uzvišenom Allahu i Njegovoj uputi. Stoji i savjet da se ne slijedi šejtan i da se ne suprotstavljamo Allahovim naredbama.

“On reče: “O sinko moj, ne kazuj svoga sna braci svojoj, da ti ne učine kakvu pakost, šejtan je doista čovjeku otvoreni neprijatelj.” (Jusuf: 5)

Tumačenje: spominje se san poslanika Jusufa, a.s., o viziji koju je vidio (u snu) koja ukazuje da će jednog dana njegova braća biti pod njegovom vlašću. Njegov otac, poslanik Ja’kub, a.s., daje mu savjet da informaciju zadrži za sebe, kako bi se spasio bilo kakve opasnosti ili zavidnih osoba.

“I on roditelje svoje postavi na prijesto i oni mu se svi pokloniše, pa on reče: “O oče moj, ovo je tumačenje moga sna nekadašnjeg. Gospodar moj ga je ispunio. Allah je bio dobar prema meni kad me je iz tamnice izbavio i vas iz pustinje doveo, nakon što je šejtan između mene i braće moje bio razdor posijao. Gospodar moj je zaista milostiv onome kome On hoće, i On, zaista, sve zna i mudar je!” (Jusuf: 100)

Tumačenje: navodi se krajnji ishod događaja pokazanih u snu Jusufa, a.s., da će se njegovi roditelji i braća pokloniti pred njim – što je bila dozvoljena stvar u to vrijeme. Uzvišeni Allah je dao da se san ispuni, obezbjedivši okolnosti koje će to omogućiti. Uzvišeni Allah čini samo ono što je korisno za Njegove robove.

“Vidio sam da se i ona i narod njezin Suncu klanjaju, a ne Allahu, – šejtan im je prikazao lijepim postupke njihove i od pravog puta ih odvratio, te oni ne umiju da nadu pravi put.” (Neml: 24)

Tumačenje: spominje se Belkisa, kraljica Sabe, njen narod i njihov način obožavanja. Oni se opisuju kao narod koji se udaljio od Istine, zavedeni od strane šejtana i puta Istine, oni su svoje ponašanje smatrali prihvatljivim.

“I reci: ‘Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!”’ (Mu’minun: 97-98)

Tumačenje: spominje se naredba da se obratimo Uzvišenom Stvoritelju u teškim vremenima, jer ljudski planovi ne moraju djelovati protiv šejtana, a biti blag prema njima (šejtanima) nije od pomoći. “Njihovo prisustvo” se odnosi na bilo koji problem u životu čovjeka. Muslimanu je naređeno da traži utočište pri svakom činu.

Ajeti upozoravaju da šejtana treba shvatiti ozbiljno, da se s njim ne treba upuštati u sukob pomoću svog znanja, već ga treba odbijati svojim djelima. U tome leži njegov poraz.

Posljednji ajet nas također motivira da budemo aktivni u unapređivanju karaktera, budući da su dobra djela jedino što čini Uzvišenog Allaha zadovoljnim, a od Njegove milosti i nagrade stiže pomoć da se porazi šejtan, uprkos namjerama čovjeka.

Ajeti:

“E zašto si odredio pa sam u zabludu pao” – reče – “kunem se da ću ih na Tvom pravom putu presretati, pa ću im sprijeda, i straga, i zdesna i slijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti!” (Earaf: 16-17)

Tumačenje: kada je šejtan odbio da se pokloni poslaniku Ademu, a.s., on je zatražio roka do Sudnjega dana. Uzvišeni Allah mu je dao ono što je zatražio iz Svoje mudrosti i odredbe. Kada je šejtanu (Iblisu, l.a.) ispunjena njegova želja, on je počeo svoju nepokornost Stvoritelju i ustvrdio da će sa Pravog puta zavesti što god više stvorenja mogne; on će ih okružiti iskušenjima i većina stvorenja će podleći tome.

Ajeti naglašavaju uticaj šejtana na naše ponašanje te kako njegova ekspertiza ili vještina ne smije biti potcijenjena. Također nam se daje do znanja da njegov uticaj na ponašanje ljudi može biti sveobuhvatan.

Ajeti:

“O oče moj, ne klanjaj se šejtanu, šejtan je Milostivome uvijek neposlušan; o oče moj, bojim se da te od Milostivog ne stigne kazna, pa da budes šejtanu drug.” (Merjem: 44-45)

Tumačenje: spominje se razgovor između poslanika Ibrahima, a.s., i njegovog oca, on ga savjetuje da ne obožava šejtana preko obožavanja tih idola, jer će u tom slučaju šejtan biti njegov jedini savjetnik, što ga neće spasiti pred Stvoriteljem.

“O vjernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga ko bude išao šejtanovim stopama on će na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio; ali Allah čisti onoga koga On hoće. Allah sve čuje i sve zna.” (Nur: 21)

Tumačenje: navodi se upozorenje da se ne slijedi šejtan bilo u djelima ili zakletvama da će se uraditi nešto loše. Ajet također podsjeća da sami Uzvišeni Allah želi da se Njegova stvorenja pokaju i očiste (od grijeha), a samo On zna ko je zaslužio da ostane u zabludi.

“A kad im se govori: “Slijedite ono što vam Allah objavljuje!” – odgovaraju: “Ne, mi slijedimo ono što smo zapamtili od predaka naših.” Zar i onda kad ih šejtan poziva na patnju u ognju?!” (Lukman: 21)

Tumačenje: podsjećaju se na blagodati oni ljudi koji odbijaju priznati Jednoću Uzvišenog Allaha i koji slijede svoje zabludjele pretke misleći da su upućeni. Šejtan poziva jedino u vatru.

“O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kod roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba.” (Lukman: 33)

Tumačenje: spominje se naredba da se vjernici boje Uzvišenog Allaha i da se sjećaju Sudnjeg dana, kada niko neće moći žrtvovati sebe za nekog drugog, bez obzira na srodstvo. Savjetuje se vjerniku da ne dopusti da ga zadovoljstvo u životu na ovom svijetu ne navede da zaboravi na budući svijet.

Šejtan je taj koji zavodi ljude i daje lažna obećanja bez ikakvog osnova.

Ajeti podsjećaju da je svako nezdravo i loše ponašanje od šejtana i da on ne mora biti obožavan da bi ljude odveo sa Pravog puta, jer obožavanje njega ima mnogo snažnije i suptilnije forme kroz mišljenje o drugima i Uzvišenom Allahu. Također, upozoravaju kako šejtanovo zavođenje vodi jedino ka uništenju svog života/duše, bez obzira o kako se velikom iskušenju radilo.

Autordr. Ferjad A. Husein
Iz knjige Islam i psihologija
Priprema i naslov: Menehdž