Šejh Jusuf Barčić: Kritika muslimanima zbog ostavljanja učenja Kur'ana

1927

Kratak govor šejha Jusufa Barčića, rahimehullah, potsticajna kritika mladićima s bradom i svim drugim muslimanima zbog ostavljanja učenja Kur'ana, pogotovo u jutarnje vrijeme.

(Dnevni podsjetnik)