Naslovnica Savremeni učenjaci Abdul-Kadir el-Arnaut Poslanikov vasijjet: da volimo siromahe i da budemo bliski s njima

Poslanikov vasijjet: da volimo siromahe i da budemo bliski s njima

80

Ebu Zerr el-Gifari, radijallahu anhu, rekao je: “Moj prijatelj (Poslanik a.s.) preporučio mi je sedam stvari: da volim siromahe i da budem blizak s njima…“

dekorativna linija

To iziskuje dobar odnos prema njima, činjenjem dobra, saosjećanjem s njima, brigom i pitanjem o njihovom stanju i potrebama.

I zaista, Ebu Zerr živio je sa siromasima i bio im je blizak, s njima je sijelio i bio im je ponizan. Baš onako kako mu je to naložio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Ovaj je vasijjet Allah, dž.š., uputio Poslaniku u Kur'anu, kada je rekao:

“Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovom svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.“1 (El-Kehf, 28)

Ovo znači: budi s ovima slabašnima siromasima i strpljivima koji svoga Gospodara mole ujutro i navečer želeći time steći Njegovu naklonost i zadovoljstvo. I svoj pogled i pažnju nemoj s njih preusmjeravati prema drugima kao što su bogataši ili ugledni, oni od njih koje je dunjalučki život preokupirao i zavarao i koji pretjeruju u svojim postupcima.

Poslanik, sallallahu aleji ve sellem, rekao je:

line quotes

“Zaista Allah pomaže ovaj ummet slabima i preko njihovih dova, namaza i istrajnosti.”2

Iz knjige “Vasijjeti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem”, ostali vasijeti ovdje
Autor: muhaddis Abdul-Kadir el-Arnaut
Obrada i naslov: Menhedž

Bilješke:

1 Sejjid Kutb, kod komentara ovog ajeta u Zilalu rekao je: “Ovdje Allah usmjerava Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da bude čvrsto s onima koji su se Gospodaru svome usmjerili, a da zanemari i ostavi one koji zanemaruju Allaha. Prenosi se da su ovi ajeti objavljeni u vezi s kurejševićkim uglednicima kada su zahtijevali od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da protjera siromašne vjernike, kao što su Bilal, Suhejb, Ammar i Ibn Mes'ud, ako želi da islam prihvate kurejševićki poglavari ili da za njih odredi posebne sastanke na kojima ne bi učestvovale spomenute (i njima slične) osobe. Islam nikome ne laska, niti odmjerava ljude mjerilima prvog džahilijeta, niti bilo kog džahilijeta po kojem bi vrednovali ljude ovim neispravnim mjerilom.” (Zilal, 15/118-119.)

2 Hadis je zabilježio En-Nesai od Mus'aba ibn Sa'da, ovaj od Sa'da ibn Ebu Vekkasa, koji je smatrao da on ima prednost nad drugima, pa mu je ovo rečeno. U ovakoj formi hadis su zabilježili i Et-Taberani, Ebu Nuajm i Ed-Dejlemi. (op. prev.)

El-Buhari je zabilježio ovaj hadis kao mursel i rekao je: “Potražite mi slabe i siromašne, zaista vi bivate njihovim razlogom opskrbljivani i pomognuti.”

Koliko je potrebno da naši uvaženi intelektualci, vjersko-prosvjetni radnici, odgovorni i imućni, a pogotovo učenjaci i imami, koji bi trebali biti nasljednici Allahovog Poslanika, čuju preporuku Poslanika i u praksu sprovedu ovaj vasijjet. Gledao sam i slušao desetine primjera kako se vjerničko srce lomi i povjerenje gubi zbog daljine ovog vasijjeta od prakse današnjih muslimana, jer je u adetu mnogih naših uglednih i bogatih predstavnika da se druže s bogatim i posjećuju isključivo bogate, tamo gdje je neka vrsta koristi zagarantovana. Međutim, praksa i vasijjeti najuglednijeg i najboljeg Allahovog stvorenja upravo su suprotni. Imajmo na umu i izreku Ibn Muaza, koji je rekao: „Tvoja ljubav prema siromašnim jeste karakter Poslanika, ljubav prema njihovim sijelima jedan je od znakova časnih-salihina, bježanje od njih jedan je od karaktera munafika.” (op. prev.)