Naslovnica Edeb - Odgoj Šta je, zapravo, sabur?

Šta je, zapravo, sabur?

1306
sabur, strpljenje

Edebi sabura

1. Sabur prilikom prvog udarca

Jer je Poslanik, alejhissalatu vesselam, rekao: “Sabur je prilikom prvog udarca.”1 To znači da je sabur koji je pohvalan za imaoca onaj koji se pokaže prilikom iznenadnog udarca sudbine, za razliku od onoga koji dolazi poslije.

2. Spominjanje Allaha u nevolji

Jer je Uzvišeni Allah rekao: One koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ”Mi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti!” (El-Bekare, 156)

Dakle, ovi vjernici, kada ih zadesi nevolja, kažu: “Mi smo Allahovi robovi, Allahovo vlasništvo, On nam dosuđuje šta hoće, bilo da je dobro ili nevolja, opuštenost i tjeskoba. Mi smo pod Njegovom upravom i Njegovom odredbom, Njemu ćemo se vratiti i račun polagati. Onaj ko osaburi ima nagradu, a onaj ko uspaniči ima kaznu. Onaj ko saburi, njemu je milost, a onaj ko je srdit i paničan njemu je uskraćeno. 2

3. Vjernik treba da bude okićen saburom

Shodno riječima Poslanika, alejhissalatu vesselam: “Zanimljiv je čovjek vjernik; sve njegovo je dobro, a to nema niko osim vjernika. Ako ga zadesi veselje, zahvaljuje, pa mu je to dobro za njega. A ako ga zadesi nevolja, osaburi i to je dobro za njega.”3

Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, nam kroz ovaj hadis4 pokazuje zadivljenost kako bi pokazao ljepotu vjernikova života. Sve njegovo djelovanje je pozitivno i dobro, a ovakvo što nema niko osim vjernika. To je zbog toga što, kada ga zadesi neko dobro i radost, on zahvali Allahu na tome. A ako ga zadesi nešto što mu smeta, on na tome osabura, pa ima nagradu i dobro i u jednom i u drugom slučaju. Ovakvo što nema neko ko nije vjernik, jer onaj ko se srdi zbog nevolje, on onda ima nevolju i grijeh zbog srdžbe. Isto tako, ne cijeni blagodat i onda ne sprovodi obavezu spram nje, pa blagodat postane nevolja i obrne se stanje za njega.

4. Vjernik treba da osabura u nevolji

Ovo će postići na taj način što će svoj jezik zauzdati od žaljenja bilo kome osim Allahu, a srce će spriječiti da se srdi, organe će spriječiti od toga da se krše i da cijepaju odjeću. Ono što narušava sabur je da se pokazuje znak pogođenosti i da se o tome priča. Nasuprot sabura je panika. Tako je sreća svakog muslimana u saburu. Allahu moj, učini nas od onih koji saburaju i koji su zahvalni i zadovoljni Tvojom odredbom!

5. Vjernik treba da zna da se sabur dijeli na tri vrste

Sabur u pokoravanju sve dok se ono ne sprovede.

Sabur od grijeha i zabranjenih stvari, kako se ne bi počinili.

I sabur na udarcima sudbine kako se ne bi pokazalo nezadovoljstvo. Rob treba nužno da ima naređenje koje će izvršavati, zabranu koju će izbjegavati i odredbu koju će istrpiti.

Iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”
Autor: Ejmen Ahmed Muzejjen
Naslov i priprema: Menhedž

[1] Buhari, 1283; Muslim, 926.
[2] Ettefsirul-mujesser, str. 36.
[3] Muslim, 2999.
[4] Behdžetunnazirin šerhu rijadissalihin, str. 44-45.