Naslovnica Savremeni učenjaci Abdul-Kadir el-Arnaut Poslanikov vasijjet: Kada nešto obećate, ispoštujte

Poslanikov vasijjet: Kada nešto obećate, ispoštujte

77

Ubada ibn es-Samit, radijallahu anhu, veli: “Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Zajamčite mi šest stvari, ja ću vama garantirati Džennet: …kada nešto obećate, ispoštujte.”

Ispunjavanje obećanja jeste osnovna karakteristika vjernika, a neispunjavanje obećanja je odličje i znak licemjera (munafika). Zato je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio:

“Tri su karakteristike munafika:

  • kada govori -laže,
  • kada obeća -ne ispuni,
  • kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri.”

(Hadis bilježe El-Buhari i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu)

Suprotno munafiku vjernikove karakteristike i vrline su:

  • kada govori, govori istinu,
  • kada nešto obeća, on to i uradi,
  • kada mu se nešto povjeri, on to ispuni.

Allah je rekao: “Ispunite zavjet svoj koji ste dali, ispunit ću i Ja svoj koji sam vam dao.” (El-Bekara, 40)

Također je rekao: “O vjernici, ispunjavajte obaveze!” (El-Maida, 1)

I rekao je: “I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali.” (En-Nahl, 91)

I rekao je: “Ispunjavajte obavezu jer će se za obavezu, zaista, odgovarati.” (El-Isra, 34)

Zato se moraju ispuniti obećanje, ugovor i zavjet, i to su osnovne karakteristike koje krase vjernika.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem veli: “Nema vjere onaj u kome nema povjerenja (ahda).”

Iz knjige “Vasijjeti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem”, ostali vasijeti ovdje
Autor: muhaddis Abdul-Kadir el-Arnaut
Obrada i naslov: Menhedž