Meleki mole da se obistini ono što se govori kod bolesnika ili kod umrloga

  707
  za koga meleki mole

  Ahmed, Muslim, Et-Tirmizi i El-Bejheki zabilježili su od Ummu Seleme, radijallahu anha, da je rekla: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Kada budete u prisustvu bolesnika ili umrloga, govorite samo lijepo jer meleki mole da bude uslišano sve ono što vi govorite.’1

  Alija el-Kari kaže da za bolesnika, prema navedenom hadisu, treba moliti: “Bože, izliječi ga”, a kod umrloga: “Allahu, oprosti mu!”

  Imam En-Nevevi veli: “Hadis nosi poruku da je sunnet kod bolesnika i umrloga govoriti samo lijepo, kao što je dova i molba za njegov oprost, traženje od Allaha da prema njemu bude blag i milostiv i da mu olakša muke i tegobe, i sl. Iz hadisa saznajemo i to da u tim momentima i meleki bivaju prisutni i izgovaraju ‘amin’ na sve što se izgovori.”2

  Iz knjige Za koga meleki mole, a koga proklinju
  Autor: Fadl Ilahi
  Obrada: Menhedž (ostali dijelovi serijala na linku ovdje)


  1 El-Musned, 6/322, Sahihu Muslim, 2/633.
  2 Šerhun-Nevevi, 6/222.