Naslovnica Šerijat Fikh Prava životinja u islamu

Prava životinja u islamu

190
Prava životinja u islamu

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je podigao zastavu blagog postupanja sa životinjama i naredio je da se prema njima lijepo postupa, te da se hrane i napajaju i da se ne opterećuju onim što ne mogu podnijeti.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Jedan čovjek je išao putem pa je puno ožednio. Našao je bunar, spustio se u njega i napio se. Nakon što je izašao ugledao je psa koji dahće i jede zemlju od žeđi. Čovjek reče: ‘Ovaj pas je žedan kao što sam i ja bio.’ Sišao je u bunar, napunio svoju obuću vodom, a zatim je držao u svojim ustima dok se nije popeo. Kada se je popeo, napojio je psa. Allah mu je, zahvaljujući tome, grijehe oprostio.’ Ashabi su upitali: O Allahov Poslaniče, zar i kod životinja možemo sevap zaraditi?, a on im odgovori: Za svako živo biće možete zaraditi sevap.1

Kao što je spomenuti čovjek zaslužio oprost zbog toga što je napojio psa, tako isto je Poslanik spomenuo kaznu za onoga ko kažnjava životinje rekavši: Jedna  žena je mučila mačku tako što ju je zatvorila sve dok nije umrla, pa je zbog toga ušla u Vatru. Nije je ni hranila, ni pojila kada ju je zatvorila, niti joj je dopustila da jede sa zemlje.2

Kada se kolje životinja čije je meso dozvoljeno jesti, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio da se to čini na lijep način. On je kazao: Allah je propisao lijepo postupanje u svakoj situaciji. Kada ubijate, to lijepo (blago) činite, a kada koljete to lijepo radite. Zato naoštrite svoje noževe da bi olakšali žrtvi koju koljete.3

Ibn Abbas, radijallahu ahuma, se prenosi da je jedan čovjek položio ovcu, oštreći nož pored nje, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Zar želiš da je usmrtiš više puta. Trebao si naoštriti nož prije klanja.4

I rekao je: Allah je prokleo onoga ko masakrira životinje.5

I rekao je: Ko bude milostiv prema životinji koju kolje, makar to bio i vrabac, Allah će mu se smilovati na Sudnjem danu.6

Autor: Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed
Izvor: Islamhouse
Priprema/naslov: Menhedž

Bilješke:

1 Buhari, br. 2190., i Muslim, br. 4162.
2 Buhari, br. 2192., i Muslim, br. 4160.
3 Muslim, br. 3615., i Tirmizi, br. 1329.
4 Hakim, br. 7563.
5 Nesai, br. 4366., i Buhari, hadis je mallak, br. 5091.
6 Bilježi Buhari u El-edebu-l-mufredu, br. 381.