Naslovnica Hadis Prelijepe osobine Poslanika alejhisselam

Prelijepe osobine Poslanika alejhisselam

1193
Muhammed Allahov Poslanik
 • Poslanik je bio najblaži, najmilostiviji i najdarežljiviji od svih ljudi.
 • Sam sebi je krpio nanule, šio odjeću i služio bi svojoj porodici.
 • Bio je stidljiviji od nevjeste u svojoj sobi.
 • Odazivao se na poziv roba kada ga pozove.
 • Obilazio je bolesne i ponekad bi sam hodao Medinom.
 • Dozvoljavao je drugima da zajedno sa njim jašu na jednoj jahalici.
 • Primao je poklon, jeo bi od njega i uzvraćao je na poklon.
 • Nije jeo od sadake.
 • Nije imao toliko hurmi kod kuće da bi se njima najeo.
 • Nikada se nije zasitio pšeničnog hljeba tri dana uzastopce.
 • Vezivao bi na svoj stomak kamen zbog gladi.
 • Jeo je ono što bi imao, a hranu nikada nije pokudio.
 • Nije jeo naslonjen, jeo bi iz posude ono što je ispred njega.
 • Najviše od hrane je volio meso, a od ovce je najviše volio plećku.
 • Od povrća je najviše volio tikvu, od umaka sirće a od hurmi adžvu.
 • Oblačio je ono što je imao, nekada jemeski ogrtač a nekada džube od pamuka.
 • Nekada bi jahao kamilu, nekada mazgu, nekada magarca a nekada bi hodao bosih nogu.
 • Volio je lijep miris, a mrzio ružan miris.
 • Ukazivao je počast uglednicima i okupljao bi ih.
 • Nije grubo postupao prema nikome, primao je opravdanje onoga koji bi se pravdao.
 • Šalio se, ali nije govorio osim istinu.
 • Nije se jako glasno smijao.
 • Nije provodio vrijeme osim u nekom poslu za Allaha, ili u onome što mu koristi.
 • Nikada nije prokleo (uvrijedio) niti ženu niti slugu.
 • Svojom rukom nikoga nikad nije udrio osim kada bi bio u borbi na Allahovom putu.
 • Nikada se nije osvetio radi sebe, osim kada bi se narušila neka Allahova zabrana.
 • Uvjek je od dvije stvari birao lakšu.
 • Najudaljeniji od svih ljudi je bio kada je u pitanju grijeh ili kidanje rodbiske veze.
 • Uvijek je prvi počinjao sa selamom.
 • Kada bi sreo nekoga ko ima potrebu ulivao bi u njemu strpljenje.
 • Kada bi se rukovao, uvijek bi sačekao da onaj skim se rukuje prvi pusti njegovu ruku.
 • Na skupu bi sjedio tamo gdje ima slobodno mjesto, miješao se sa svojim ashabima i nije se razlikovao od njih, a kada bi došao neki stranac ne bi prepoznao Poslanika sve dok ne bi upitao za njega.
 • Dugo bi šutio, a kada bi progovorio, ne bi govorio brzo već polahko kako bi razumjeli njegov govor.
 • Opraštao je drugima.
 • Nikoga nije susretao sa onim što taj drugi mrzi.
 • Bio je najhrabriji od svih ljudi.

Iz knjige: Minhadžul Kasidin (sa malim izmjenama) od šejha Ebu Kudame El Makdisija
Priprema: Menhedž