U predznake Sudnjeg dana spada i pojava raznih bolesti srca, koje će preplaviti muslimanske sredine. Jedna od njih je i škrtost. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je pojava škrtosti.”1

A od Enesa, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Stvari će postajati sve teže, a ljudi će postajati sve škrtiji.”2

U drugom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Vrijeme će postajati sve kraće (ili sve će brže prolaziti), smanjit će se posao, ispoljit će se tvrdičluk i umnožit će se ubijanje.”3 A tvrdičluk (ar.: eš-šuhh) je stalna škrtost, koja spriječava udjelivanje imetka ili činjenja kakvog dobra i djela pokornosti Allahu, subhanehu ve te’ ala.

U jednom drugom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:

“Neće nastupiti Sudnji dan dok se ne pojavi razuzdanost, i prekomjernost i kidanje rodbinskih veza i dok se ne iskvari komšiluk.”4

A Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tako mi Onoga u Čijoj je ruci duša Muhammedova, Sudnji dan neće nastupiti dok se ne pojavi razuzdanost i škrtost, i dok se pouzdan ne bude smatrao nepovjerljivim i dok se povjerenje ne bude davalo prevarantu, i dok ne nestane istaknutih ličnosti (ar.: el-vu’ul) i dok se ne pojave oni iz donjih slojeva društva (ar.: et-tuhut).” “A ko su istaknute ličnosti i oni iz donjih slojeva?” – upitali su ashabi, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Istaknuti su oni koji su predstavnici ljudi i najčasniji među njima, a oni iz donjih slojeva su ljudi koji su bili niko i ništa, niko za njih nije znao.”5

I sve što nas je obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dogodilo se, tako da smo svjedoci iskvarenosti mnogih ljudi, i vidimo kako su im komšijski odnosi potpuno poremećeni i loši. Prezir i odvratnost među ljudima potisnuli su zdrave ljudske veze i ljubav među njima tako da danas čovjek ne zna svog najbližeg komšiju ili za svoju rodbinu, ni ko je još od njih živ, ni ko je preselio na ahiret.

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el Arifi

Bilješke:

1. Bilježi Taberani u El-Evsatu.
2. Bilježi Ibn Madže od ravije Enesa, ali je lanac prenositelja slab, jer u njemu je Muhammed el-Džundi čije su predaje nepriznate od Nesaia i drugih.
3. Bilježe imami Buhari i Muslim.
4. Bilježe Ahmed i Hakim u El-Mustedreku koji ga ocijenjuje vjerodostojnim.
5. Bilježi Hakim u El-Mustedreku, i Taberani u El-Evsatu, a šejh Albani navodi da je hadis vjerodostojan u svojoj zbirci sahiha, hadis br. 3211.