Naslovnica Fetve Proslavljanje dječjeg rođendana

Proslavljanje dječjeg rođendana

3804
Proslava rođendana u islamu

Pitanje: Da li se proslavljanje dječjeg rođendana smatra oponašanjem nemuslimana, ili je to samo zabava i obveseljavanje djeteta i njegove porodice?

Odgovor: Proslavljanje dana rođenja djeteta ne izlazi iz okvira dvije mogućnosti: ili da to bude adet (običaj) ili ibadet (vjersko djelo sa ciljem približavanja Allahu, op. Menhedž).

Ako bude ibadet, onda je svakako novotarija u Allahovoj vjeri, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je na novotarije u vjeri rekavši da su one zabluda: “Čuvajte se novih stvari u vjeri, jer je doista svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru.”

A ako bude adet, onda se tu kriju dvije opasnosti.

Prva: smatranje praznikom onoga što nije praznik, a to je iskoračivanje ispred Allaha i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, uvodeći u islam praznik koji ni Allah, a ni Poslanik nisu učinili praznikom. Po dolasku u Medinu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatekao je ensarije (stanovnike Medine) da proslavljaju dva dana u kojima se raduju, pa im je rekao: “Doista vam ih je Allah zamijenio boljima od njih: Ramazanskim bajramom i Kurban-bajramom.”

Druga (opasnost) je to što se u proslavljanju rođendana nalazi oponašanje nemuslimana, jer taj adet nije adet muslimana, već je preuzet od drugih, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “Doista onaj ko oponaša jedan narod njima i pripada.” (hadis bilježi Ebu Davud, br. 4031)

Također, mnoštvo godina za čovjeka nije pohvalno, izuzev ako ih je proveo u Allahovom zadovoljstvu i pokornosti, a najbolji od ljudi je onaj ko dugo živi a djela su mu dobra, a najgori od ljudi je onaj ko dugo živi a djela su mu loša. Zbog toga su neki učenjaci smatrali pokuđenim općenitu dovu za dug život. Smatrali su ružnim da se nekome kaže: “Allah te poživio “, osim da se to ograniči pa da se kaže: “Allah te poživio u pokornosti Njemu, ili poživio te na dobru “, i slično tome. Otuda, ostanak u životu nekad za čovjeka može biti loš, pa makar njegov život bio dug, ako su mu djela zla, to može biti povećanje njegove patnje, i propast za čovjeka. Kaže Uzvišeni:

“A one koji Naše riječi poriču, Mi ćemo malo-pomalo, a da oni neće ni znati, u propast voditi. I davat ću im vremena, obmana Moja doista je trajna.” (Prijevod značenja El-A'raf, 182- 183)

Također, rekao je Slavljeni:

“Neka nikako ne misle nevjernici da je dobro za njih to što im dajemo dug život. Mi im ga dajemo samo zato da što više ogreznu u grijehu; njih čeka sramna patnja.” (Prijevod značenja Ali Imran, 179)

Odgovorio: Šejh Salih b. Usejmin (Fetava menaril-islam, 1/43-45)
Iz knjige: Fetve i propisi vezani za djecu