Naslovnica Fetve Da li je dozvoljeno izbjegavati muslimana zbog razlike u pogledu i stavovima

Da li je dozvoljeno izbjegavati muslimana zbog razlike u pogledu i stavovima

146
razilazenje među muslimanima

Pitanje: Znam da je dozvoljeno muslimanu da bude ljut na svoga brata muslimana u trajanju od tri dana i da je bolji od njih dvojice onaj ko prvi nazove selam. Međutim, ako tog muslimana vidim samo jednom sedmično, da li mi je dozvoljeno da se okrenem od njega svaki put kad ga vidim, dakle tri puta ili se baš moram pridržavati samo tri dana (bez obzira kad ga vidio)? A ako tako uradim, on neće shvatiti da ga ja izbjegavam. Ja znam da ovakvo ponašanje nije osobina kojim se musliman treba okititi, međutim neko od braće uradi nešto, pa ga ja tako podsjetim da se ne slažem sa njim.

Odgovor:

„Izbjegavanje muslimana nije dozvoljeno, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:

line quotes

‘Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata muslimana više od tri dana, i da jedan od drugog glave okreću, a među njima je bolji onaj ko prvi nazove selam.’1

Posebno ovo vrijedi ukoliko se radi o rodbini jer je izbjegavanje rodbine veći grijeh.

To je dozvoljeno samo u slučaju da osoba radi neki grijeh, i ukoliko bi njeno izbjegavanje imalo uticaja na ostavljanje tog grijeha, jer je to jedan od načina uklanjanja zla.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, veli: ‘Ko od vas vidi loše djelo, neka ga ukloni rukom, a ako ne može rukom onda riječima, a ako ni to nije u mogućnosti onda neka ga prezire srcem, a to je najslabiji vid imana.’2

Dakle, osnova je da je izbjegavanje muslimana zabranjeno osim ukoliko ne postoji potreba koja to dozvoljava.“3

Velijjuddin El-Iraki veli: „Zabrana izbjegavanja muslimana biva ukoliko je zasnovana na ljutnji koja nema veze sa vjerom, dok je izbjegavanje dozvoljeno ukoliko je to zbog nekog grijeha ili novotarije koju osoba čini. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio izbjegavanje Ka'ba b. Malika, Hilala b. Ummeju, i Meraru b. Rebi'u. Ibn Abdi-l-Berr veli: ‘Hadis o Ka'bu je dokaz da je dozvoljeno izbjegavati brata muslimana, ako on uradi novotariju ili kakvo ružno djelo, nadajući se da će mu to biti opomena kako se tom djelu ne bi više vraćao.’ Ebu-l-Abbas El-Kurtubi veli: ‘Izbjegavanje nekog zbog njegove novotarije ili grijeha kojeg čini je obaveza sve dok se taj ne pokaje, i oko ovog nema razilaženja.’ Ibn Abdi-l-Berr također veli: ‘Islamski učenjaci su jednoglasni da nije dozvoljeno izbjegavati muslimana više od tri dana, osim ako bi se razgovorom i spajanjem veze sa takvom osobom mogla prouzrokovati šteta na vjerskom ili ličnom planu. Ako je takvo stanje onda postoji olakšica i dozvoljeno ga je se kloniti i duže. Koliko li je samo puta prekidanje (veza) bilo bolje od druženja koje nanosi štetu.'“4

Ono što ti treba da uradiš jeste da uputiš savjet svome bratu muslimanu koji je uradio loše djelo, te da mu pojasniš da takvo djelo nije dozvoljeno i da ga podsjetiš na Allaha.

Ako primjetiš da savjet nije koristio, onda ti je dozvoljeno da ga izbjegavaš.

Međutim, ako se radi o običnom postupku sa kojim se ti ne slažeš ili o različitosti u pogledima i stavovima, pojasni mu da prema tvome mišljenju on nije upravu. A što se tiče izbjegavanja kako bi mu time dao do znanja da se sa njim ne slažeš, to može prouzrokovati da on od tebe nikako ne primi savjet, a pored toga taj tvoj način nije opravdanje ni sa šerijatske strane za tvoje izbjegavanje njega više od tri dana. U prethodnoj fetvi od šejha Ibn Usejmina naveli smo da je izbjegavanje u principu zabranjeno, osim ako za to ne postoji šerijatska potreba.

Obaveza je da musliman bude širokogrudan, da savjetuje druge muslimane, te da u nekim slučajevima se strpi i zatvori oči pred njihovim „greškama“, jer žurba nekada može da prouzrokuje prekidanje veza i izbjegavanje koje je zabranjeno.

Allah nas usmjerio ka onome sa čime je zadovoljan i neka je blagoslov na Muhammeda, našeg vjerovjesnika.

Izvor: islamqa.info (Islam, pitanja i odgovori)
Izvor prevoda: Islamhouse
Priprema i naslov: Menhedž

Bilješke:

1 Bilježi Buharija, br. 5727., i Muslim, br. 2560.
2 Bilježi Muslim, br. 49.
3 Fetava menaru-l-islam, Ibn Usejmin, 3/732.
4 Tarhu-t-tesribi, 8/99.