Naslovnica Fetve Fetve vezane za namaz Šta je ikamet i kako se uči

Šta je ikamet i kako se uči

12244
ikamet za namaz

Ikamet je drugi poziv za namaz, uči se neposredno prije samog početka namaza, nakon čega započinje namaz (ezan je prvi poziv za namaz).

Ikamet je obavezni sunnet za svaki od pet dnevnih farz-namaza, bez obzira da li se taj namaz klanja na vrijeme ili naklanjava.

U tom smislu su i Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ”Nema te trojice koja zajedno žive – svejedno, bilo u naseljenom mjestu, ili pustinji – pa ne klanjaju u džematu, a da ih šejtan neće savladati. Zato se držite džemata, jer vuk jede ovce odvojene od stada.”1

S druge strane, od Enesa, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Bilalu je naređeno da riječi ezana izgovara parno, a ikamet neparno.”2

U hadisu koji prenosi Abdullah Ibn Zejd, radijallahu anhu, ashab koji je usnio poznati san o ezanu, stoji da riječi ikameta glase3  (klikni na sliku za bolji prikaz):

Tekst ikameta

Također, ispravno je učiti ikamet na način na koji se uči na našim prostorima, sa 17 rečenica (vidjeti detaljnije ovdje).

Drugi oblik ikameta sa sedamnaest rečenica glasi:

 1. Allahu ekber,
 2. Allahu ekber,
 3. Allahu ekber,
 4. Allahu ekber.
 5. Ešhedu en la ilahe illellah,
 6. ešhedu en la ilahe illellah.
 7. Ešhedu enne Muhammeden rasulullah,
 8. ešhedu enne Muhammeden rasulullah.
 9. Hajje ales-salah,
 10. hajje ales-salah.
 11. Hajje alel-felah,
 12. hajje alel-felah.
 13. Kad kametis-salatu,
 14. kad kametis-salah.
 15. Allahu ekber,
 16. Allahu ekber.
 17. La ilahe illellah

Poslušajte učenje ikameta:

linija

(Prema knjizi “Namaz u islamu”)

Priprema: Menhedž

Bilješke:

1 Hadis je hasen. Ebu Davud, 547; En-Nesai, 847; Ibn-Hibban, 2098.
2 Buhari, 605 i Muslim, 378.
3 Hadis je hasen-sahih. Ebu Davud, 449 i Et-Tirmizi, 189.