Naslovnica Fetve Propis bacanja kurbanske kožice

Propis bacanja kurbanske kožice

73

Pitanje: Živim u nemuslimanskoj zemlji. Kada sam otišao da zakoljem kurban vidio sam da oni bacaju kurbanske kožice zato što nema nekoga ko bi kožice kupio ili ih prihvatio kao poklon. Kada sam upitao da li ima nekog da uzme kožicu rekli su mi da nema osim određenih osoba koje rijetko dolaze i koje kožice otkupljuju za jedan dolar. Takođe, ni siromašni ih ne uzimaju, kako da postupim u ovakvom slučaju?

linija

Odgovor:

Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a potom:

Kurbanska kožica je dio kurbana tako da nije dozvoljeno prodati kožicu, nije dozvoljeno dati je kasapu kao nagradu za klanje, niti je baciti. Kaže Zekerijja el Ensari u djelu: „Esna el metalib“: „Zabranjeno je bacati ili prodavati nešto od kurbana ili davati kasapu nešto od kurbana kao nadoknadu za klanje.“

Vlasnik kurbana će se okoristiti od kurbanske kožice ili je pokloniti ili udijeliti kao sadaku. Ukoliko nije u stanju da uradi ništa od pomenutog, onda će prodati kožicu i njenu vrijednost udijeliti kao sadaku. To je bolje nego li da baci kurbansku kožicu, jer nam je zabranjeno da upropaštavamo imetak. Ukoliko ni to nije u stanju, onda nema prepreke da se baci, jer Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti.

Izvor fetve: https://www.islamweb.org/ar/