Naslovnica Islam Trudnoća i ulazak džinna u malu djecu

Trudnoća i ulazak džinna u malu djecu

2181
Sihr

PITANJE: Ovo pitanje je postavila je jedna sestra koja je znala da ima džinna u sebi, ali je zatrudnjela sa svojim mužem, pa je se malo trudnoća zakomplikovala i rodila je prerano bebu, pa je interesuje da li džinni mogu ući u djete dok je u stomaku ili dok je djete rodjeno, ali je maleno.

ODGOVOR: Slava i zahvala pripadaju samo Allahu swt. Džinni mogu ući i u djecu. Dokaz ovome su riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a svakako nakon toga i iskustvo onih koji su se susretali s ovom pojavom. Ja`la ibn-Murrah kaže: “Vidio sam da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, radi tri stvari koje ni prije ni poslije mene niko nije vidio. Krenuo sam s njim na put. Idući, prošli smo pored žene koja je sjedila uz put sa dječakom. Viknula je: “O Allahov Poslaniče, ovaj dječak je pogođen iskušenjem, a i mi smo s njim pogođeni. Ne znam koliko napada u toku dana ima.” Rekao je: ″Dodaj mi ga.″ Pa ga je ona podigla do Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, On je onda smjestio dječaka između sebe i sredine sedla, otvorio mu usta i puhnuo u njih tri puta govoreći: ″U ime Allaha; Ja sam Allahov rob. Izlazi, Allahov neprijatelju!″

Zatim joj je vratio dječaka i rekao: ″Sačekaj nas pri povratku na istom mjestu i obavjesti nas o njegovom stanju.″ Zatim smo otišli. Na povratku, našli smo je na istom mjestu sa tri ovce. Kada ju je upitao: ″Kako ti je sin?″, odgovorila je: “Tako mi Onoga ko te je poslao sa istinom, nismo primjetili ništa neobično u njegovom ponašanju do sada.”

Ovdje treba spomenuti i hadis u kome Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zaista, šejtan kola krvlju Ademovih potomaka.” (Muslim i drugi, osim Tirmizija) Kako god krv kola ljudskim tijelo i gdje god može dospjeti mogu dospjeti i džinni. Podrazumijeva se da ovako mogu imati i uticaj na nerođenu djecu. Ipak smatram da je uticaj na ovakav način neznatan, osim u jednom slučaju. Iz vašeg pitanja se ne vidi da je to i kod vas slučaj, ali ću ipak obrazložiti. Od momenta kada dijete oživi u tijelu, treba izbjegavati učenje rukje trudnici. Džinnima rukja predstavlja veliki napor, često mučenje ili strah. U nastojanju da istu izbjegnu njihovo kretanje kroz tijelo postaje ubrzano, neselektivno, napadno…, izbezumljeno (otuda se dijelom i javljaju reakcije prilikom slušanja rukje). Ako se rukja uči trudnici, džinni mogu pokušati nanijeti štetu plodu kako bi odvratili pažnju od sebe i kako bi se učenje prekinulo ili čak da ubiju plod ako to smatraju jedinim izlazom ili zadnjom mogućom štetom koju će učiniti prije nego napuste tijelo.

Rukja se uči trudnici samo u slučaju kada dolazi do pobačaja u istom vremenu svake trudnoće, a uzrok nije medicinske prirode. Tada se ženi uči i između trudnoća, ali ako se problem ne riješi ili se smatra da problem ponovo može `oživjeti` u trudnoći, uči se i u trudnoći u periodu kada se pobačaj obično dešavao. O nekom drugom uzroku učenja u trudnoći odlučuje onaj koji poznaje ovu tematiku, a nakon što uzme u obzir svu korist i štetu koje bi eventualno učenje ili ne učenje izazvalo.

Nekoliko puta sam se susretao sa djecom koja su iskušavana i čiji su roditelji iskušavani na ovakav način. Osim što džinni mogu ući u djecu ne treba zapostaviti ni džinske napade kao vanjske uticaje. Napad džinna na djecu ili odrasle ne znači istovremeno i boravak džinna u tijelu. Neke vrste epilepsije, a koje su uzrokovane džinnima su odgovarajući primjer vanjskog djelovanja. Odgovor na vaše pitanje će biti pozitivan, uz iznimku vašeg slučaja; da, džinni mogu ući u djecu, ali iz vašeg pitanja ne mogu reći da li je to kod vas slučaj. Ako doktori imaju potpun odgovor na ono što se desilo ili dešava s vašom bebom (dijagnoza uz čvrste argumente) onda poslušajte doktore u onome što vam budu govorili.

Djeci se može učiti rukja, ali uz velike mjere opreza. Ako se procijeni da se učenjem mogu izazvati reakcije koje će uplašiti dijete i tako ostaviti negativne posljedice čak i nakon što problem bude riješen onda se rukja ne uči nego se nauči na vodu kojom će dijeti biti kupano, na ulje kojim će biti masirano, i roditeljima se kaže šta da snime i dijetu puštaju da sluša ili da to sami nad djetetom uče. Za bebe vrijedi isto pravilo. Pametnija je opcija pripremiti prethodno spomenuto i tako Allahovom voljom pokušati djelovati i ostvariti pozitivan efekat.

Ovdje ću odgovoriti i na vaše pitanje o tome jesu li džinni mogli uzrokovati rani porođaj. Da mogli su, ali ne na način kako to ljudi većinom misle – da džinni imaju uticaj na djete ili porod mimo svojom voljom i snagom, a mimo Allahove swt odredbe. Ne, oni to nisu u stanju. Oni mogu da naprave komplikacije koje će rezultirati ranijim porodom, ali sve to se dešava Allahovom swt voljom. Samo Allah swt zna šta je u utrobi majke i samo On swt zna kad će neko dijete biti rođeno.

Ako osjetite potrebu obratite se redakciji, pa ćemo vam napisati mail sa sadržajem onoga što bi trebali uraditi za vašu bebu. Allah swt vas je počastio iskušenjem, a On swt iskušava one koje zavoli. Zahvalite mu i vi ćete i vaša beba biti obradovani dobrom na ovom i boljem svijetu.

Odgovorio: Almin Omerasević
Izvor: N-UM