Naslovnica Akida Džini se boje ljudi

Džini se boje ljudi

3988
svijet džina

Ibn Ebi ed-Dunja, rahimehullah, je prenio od Mudžahida, rahimehullah, da je rekao: Dok sam klanjao jedne noći odjednom se preda mnom pojavio dječak (džin u obliku dječaka, op.M). Krenuo sam da ga uhvatim ali on ustade i preskoči zid. Čuo sam zvuk pada na zemlju pri skoku. Poslije toga nije se pojavljivao.

Mudžahid, rahimehullah, je rekao: Oni se boje vas kao i vi njih. Također je rekao: Šejtan se više boji vas nego vi njega. Ako vam se pokaže nemojte pokazivati strah pa da vas zajaše, budite oštri prema njemu i on će otići.

Hafiz hadisa Ebu Bekr Muhammed ibn Muhammed ibn Sulejman el-Bagindi, rahimehullah, prenosi da im je pričao Ahmed ibn Bekkar ibn Ebi Mejmune, rahimehullah, a ovaj da im je pričao Gajas ibn Husajn, rahimehullah, od Mudžahida, rahimehullah: Šejtan mi se prikazivao u liku Ibn Abbasa, radijallahu ‘anhuma, kad god sam stao na namaz. Sjetio sam se Ibn Abbasovih, radijallahu ‘anhuma, riječi i stavio sam pored sebe nož. Kada se ponovo pojavio nasrnuo sam na njega, ubo ga i on je teturajući pao. Nisam ga vidio poslije toga. Rekao je Ibn-Hadžer, rahimehullah, o hafizu El-Bagindaju, rahimehullah, sljedeće: Iskren je i povjerljiv ali je poznat po tedlisu.[1] U ovoj predaji je jasno rekao da je čuo, stoga nema bojazni od tedlisa.

Iz knjige Zaštita od džina i šejtana
Autor: Vehid Abdusselam Bali
Priprema: Menhedž


[1] Tabekatu-l-mudellisine, str. 32.