Naslovnica Edeb - Odgoj Ko nađe kakvo dobro, neka zahvali Allahu

Ko nađe kakvo dobro, neka zahvali Allahu

295
dersovi odgoja

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem – u onome što prenosi od svoga Gospodara – kaže: “…pa ko nađe neko dobro, neka zahvali Allahu, a ko nađe nešto drugo, neka ne kori nikoga osim samoga sebe.” (Muslim)  

– Ibn Redžeb: “Ovaj hadis ukazuje na to da je sav hajr od Allaha i to je Njegova blagodat robu bez da on to zaslužuje. Sav šer je od samog sina Ademovog zbog slijeđenja strasti, kao što je rekao Uzvišeni: “Dobro koje te zadesi, to je od Allaha, a zlo koje te zadesi, to je od tebe!”

Dragocjeni nasihati (savjeti)

– Alija ibn Ebi-Talib radijellahu anhu kaže: “Neka rob želi samo svog Gospodara, neka se boji samo svog grijeha, pa kada Allah Uzvišeni želi uspjeh i uputu robu On ga pomogne i da mu uspjeh u pokornosti Njemu – to onda bude blagodat, tj. dobrota od Njega Uzvišenog.

Ali kada On Uzvišeni želi poniženje robu, onda ga prepusti samom sebi i ostavi ga između njega samog i njegove duše pa ga šejtan odvede u zabludu zbog nemarnosti spram spomena Allaha. Taj čovjek slijedi svoje strasti, a njegovi postupci bivaju daleko od razboritosti. Sve je to pravda od Allaha. Zaista su robovi dobili dokaz spuštanjem Knjige i slanjem Poslanika pa niko od ljudi nema opravdanja, a ni dokaza pred Allahom nakon slanja Poslanika.”

– Vjernik, kada ga na dunjaluku zadesi neki musibet, tada on okrivljuje samog sebe i to ga poziva da se vrati Allahu iskreno se kajući i tražeći oprosta.

– Uzvišeni Allah je obavjestio o stanovnicima Dženeta da će oni zahvaljivati Njemu na onome s čime ih je On opskrbio od svojih blagodati: “I oni rekoše: ‘Hvala Allahu Koji je ispunio ono što nam je obećao i dao nam da budemo u Dženetu gdje god želimo.'”

Zar do tebe nije došao komentar riječi Uzvišenog: I kunem se dušom koja sebe kori” – doista su oni sami sebe korili onda kada su ušli u Džehenem. Zebanije su ih ščepale i razdvojile od onoga za čim žude. Tu su se prekinule njihove puste želje, a rahmet se od njih uzdigao – svaki čovjek poče sam sebe koriti.

linija

Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje