Naslovnica Akida Allahov razgovor sa vjernicima u Džennetu

Allahov razgovor sa vjernicima u Džennetu

1676

Uzvišeni Allâh je rekao:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Doista oni koji za obavezu svoju prema Allâhu i zakletve svoje kupuju nešto što malo vrijedi, na drugom svijetu nikakva dobra neće imati. Allâh s njima neće govoriti, niti će na njih pogledati na Sudnjem danu, niti će ih očistiti! Njima pripada kazna bolna!” [Kur'an, 3:77]

Da je slučaj takav da On neće razgovarati sa vjernicima, oni bi bili poput Njegovih neprijatelja. U tom slučaju ne bi bilo nikakve koristi u odvajanju Njegovih neprijatelja sa ovom osobinom. Jer je Allâhov razgovor sa vjernicima, shodno sljedbenicima Faraona i Mu´atilla  isto kao kad bi On jeo i pio sa njima i slično – daleko je Allâh od toga što oni govore.

Allâh (subhâneh) nas je obavijestio da će On pozdravljati stanovnike Dženneta. Ovaj pozdrav je stvarni pozdrav i govor Milostivog Gospodara. Vjerovjesnikovo (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) tumačenje ovog ajeta je već spomenuto. U njemu će im se Allâh pokazati odozgo i reći:

”Mir s vama, stanovnici Dženneta.”

Oni će Ga vidjeti svojim očima. Ovim se potvrđuje Viđenje, Govor i Uzvišenost. Mu´atille poriču ova tri pitanja i smatraju nevjernikom onoga ko ih potvrđuje.

Također je spomenut hadis Ebû Hurejre o trgu u Džennetu. U njemu se kaže sljedeće.

”Neće biti ni jedan čovjek na okupu a da ga Allâh neće uključiti i reći mu: ‘Da li se sjećaš tog i tog dana kada si uradio to i to?’ i spomene neke od njegovih grijeha na ovom svijetu. On će onda reći: ‘Da. Zar mi nisi oprostio?’ Zatim će Allâh reći: ‘Da. Zahvaljujući mom oprostu ti si postigao ovaj stupanj’.”

U hadisu ´Adî bin Hâtima stoji:

”Nema nikog od vas a da Allâh neće razgovarati s njim na Sudnjem Danu.”

U hadisu Burejde stoji:

”Nema nikog od vas a da Allâh neće s njim razgovarati pojedinačno bez posrednika ili zastora.”

Isto važi i za hadis Enesa kada će On razgovarati sa vjernicima i pokazati im se. Razmisli o hadisima o Viđenju, pronaći ćeš kako se većina njih sastoji od (spominjanja) razgovora.

El-Buhârî je rekao u svom “Es-Sahîhu”: ”Poglavlje: Razgovor Gospodara (tebârek ve te´âlâ) sa stanovnicima Dženneta.”

U ovom poglavlju on je spomenuo više hadisa. Najveći dar u Džennetu je to što će vjernici vidjeti Njegovo (tebârek ve te´âlâ) Lice i to što će razgovarati s Njim. Poričati ovo znači poričati bit Dženneta i njegov najveći i najbolji dar bez kojeg se stanovnici Dženneta ne bi mogli smiriti.

Autor: Imâm Ibn Qajjim-il-Dževzijje (d. 751)
Izvor: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, str. 278-279
http://abdurahman82.blogger.ba/arhiva/?start=10