Naslovnica Akida Predznaci Sudnjeg dana Predznak Sudnjeg dana: Pretjerano ukrašavanje i kićenje kuća

Predznak Sudnjeg dana: Pretjerano ukrašavanje i kićenje kuća

1267
kićenje kuća, predznaci Sudnjeg dana

Rasipanje s novcem i imetkom, pretjeran luksuz i trošenje, arogancija i oholost su pokuđeni dini-islamom; kaže Uzvišeni: „…i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike.“ (sura El-En'am: 141)

A Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dan sudnji neće nastupiti dok ljudi ne budu pravili kuće kiteći ih poput odjeće ‘merahil’.“1

Hadis znači da će se kuće kititi i dekorirati kao što se kiti i raznim bojama veze odjeća. Ovo naravno ne znači da je zabranjeno urediti kuću ili postaviti u njoj lijepe zastore, nego je ustanovljeno kao haram pretjerivanje u ukrasima i rasipanje, te oholost i arogancija zbog toga.

Iz knjige Kraj svijeta, autora Muhammeda el-Arifija

Bilješka:

1. Merahil je odjeća, posebno ukrašena i izvezena raznim bojama. Pogledaj “Lisan el-Arab”, 11/256. Hadis bilježi Buhari u “El-Edebu el-mufredu”, a šejh Albani ga ocijenio sahihom u “Es-Siliselu es-sahiha”, hadis br. 279.